Zilah Wesselényi szobor

Emlékmű
Zilah Wesselényi szobor
Település:
Építés ideje:
1902

Fadrusz munkája, a Wesselényi-szobor, az újpesti Beschorner öntödében készült.

 Wesselényi az elsők közt harcolt a jobbágyok felszabadításáért. A szobor azt a pillanatot ábrázolja, amikor Wesselényi egy jobbágy vállára teszi a kezét, s azt mondja neki: Mi is szabadok vagyunk, ezentúl ti is szabadok lesztek.

A szabadság szobra előtt sok mindent lehet ma gondolni, s olykor csöndesen megállva a zilahiak elgondolkodnak e szobor előtt.

Szilágy vármegye szobrot állított a nagy Wesselényinek. A szobor a ’48-as eseményeknek azt a jelenetét ábrázolja, amint Wesselényi báró egy gubás parasztot fogad, aki könnyedén meghajolva a nagy férfiúval szemben áll, mintegy köszönetet mondva a jobbágyok felszabadításáért.

A szobrot  június havában leplezték le. Az ünnepélyre a Wesselényi nemzetség összes tagját meghívták. Szilágy vármegye hazafias közönsége a nagy Wesselényi Miklós emlékének megörökítése céljából emelt szobrot, melynek terve most már végre megvalósult.

A nagy férfiú dicső emlékét hirdető szobor ott áll a városka főterén. Nagyjaink egyikének ércbe öntött alakjáról vegyen példát a jövő nemzedék, hogy a dicső múltból lelkesedést merítve szerzett magyar hazánkat a hazafiság és a tudomány fegyverével vértezetten vezérelje a második évezreden át.

A dicső emlékű Wesselényi Miklósnak Zilahon felállított szobrát tulajdonképpen 1902. szeptember nagy ünnepséggel leplezték le. Az ünnepély programja  a következő rendben történt. A szobor leleplezését megelőző napon, szeptember 17-én délután és este a különböző irányból érkező küldöttségeket és vendégeket fogadtak és szállásoltak el. Este a városi vigadóban ismerkedési estélyt tartottak. Másnap délelőtt 10 órakor a vármegye ünnepi közgyűlést tartott a székház dísztermében (a mai Avram Iancu terem), ahonnan háromnegyed tizenegy órakor vonultak fel a szoborhoz.

Itt a Himnusz eléneklése után a vármegye alispánja, mint a szoborbizottság elnöke mondott megnyitó beszédet. Koszorúkat helyeztek el a szoborra. A bizottság elnöke átadta a szobrot Zilah polgármesterének, ki az átvételnél tolmácsolja a város kegyeletét. A Szózat eléneklése zárta be az ünnepélyt, mely után délután 2 órakor nagy díszebédre gyűltek össze.

Hivatkozások

Források

Papp Lajos: A csuprosok városa (Zilahi turkáló)

Zilah Wesselényi szobor

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.