Alsóvalkói templom

Templom
Alsóvalkói templom
Település:
Építés ideje:
1896

A reformáció itt is hamar teret hódít. Régi temploma falábakra épült, vertfalú épület.

1665-ben a török dúlás anyagi károkat okozott és emberéleteket követelt. 1670-ben N.G. Tamás Somlyai Márton által két úrasztali füles ónkannát, egy kicsi fedelest és  egy nagyobbat adományoz az egyháznak.

Gyülekezeti életéről 1673-tól van tudomásunk. 1720-ban 171 ember él a településen és mind magyar.

Van egy nagyon régi felirat nélküli keresztelő kancsója, ismeretlen adományozótól.

Története

A XVIII. század első felében kezdődik a görög katolikusok betelepülése a faluba. 1733-ban már 12 román család él a faluban.

1751-ben Almás Pál egy réztányért ajándékoz az egyháznak. 1770-ben Hunyadi József és Kutasi Éva egy óntányért, 1786-ban Lutsa Mihály és Nagy Erzsébet egy réztányért ad az úrasztali felszerelés bővítésére.

Az 1823-as egyházi leltár szerint volt egy szép úrasztali ezüstpohara, Erős István  ajándéka, amely sajnos ma már nincs az egyház tulajdonába. Az 1847-ben 708 fős faluban 426 református vallású keresztény él. A falu lelkészi lakása 1870-ben épült, amelynek egyik szobájában felekezeti iskola működött.

Feljegyzésekből tudjuk, hogy 1894 előtt egy kis fatemplom volt a faluban,  amikor is a 705 fős községben 247 magyar élt, ebből 156 református. Ekkor a bagosi anyaegyházhoz tartozik. A régi fatemplomot később lebontják, helyette 1896-ban egy 15 méter hosszú és 6 méter széles toronynélküli templomot (tulajdonképpen imaházat) építenek. Diadalíve és egyetlen ajtaja csúcsíves, félkörös ablakai még nincsenek átalakítva.

1925-ben a gyülekezet egy 100 kilogrammos harangot öntet a meglévő 30 kilogrammos kisharang mellé, ez utóbbinak öntési idejét nem ismerjük. Ebben az időben virágzik az egyházközség Antal Lajos számadó gondnok vezetésével.

1940-1944 között ismét Magyarország része. Egyházi levéltára a II. világháború után javarészt megsemmisült, a fosztogatók sok klenódiumot elvittek. l963-ban 178 lelkes az anyaegyház. 1965-ben  megjavítják a torony sisakját, az új toronygömbbe egyháztörténeti iratokat tettek az utókor számára.

1968-ban javítják a templomot, ma is őrzi akkori zömök formáját.  Templomának két bejárata van, szentélye a nyolcszög három oldalával záródik. Portikusa nincs. A szószékkel szembeni templomfalon három nagy ablak van. Ablakai még nincsenek átalakítva, félkörösek. Úrasztali szép talpas kelyhe évszámnélküli. 1988-ban újból javítják a templomot, 130 személy részére van ülőhely a padokban. Két karzatán pedig 40-40 ülőhely, a keleti kar az ifjúságé, a nyugati kar a gyermekeké. Orgonája nincs, az ének kísérete egy mechanikus  fújtatású harmóniummal történik. A templom cementezett, a padok alatt pedig cementre helyezett fapadló van. 1992-ben 1073 lakos közül 125 magyar és 96 lélek református vallású. A templom téli fűtése megoldott. Mostani templomának egyes elemei a késő gótika korát idézik. Id. Papp Ferenc kurátorsága idején 1995-ben tatarozzák a templomot. Síkmennyezetét, amely fehér vakolatú volt, faburkolattal fedik be. A régi szószéki koronát is új faburkolattal veszik körül. Padjai krémszínűre vannak festve. A zömök kis református templom cseréppel, a toronysisak pedig lemezzel van borítva. Tornya 17 m magas. 

A helybeli gyülekezet 103 lelkes reformátusból áll. Templombelsője 6x17 méteres, 180 ülőhellyel. Harangozása villamosított. Rendezett templomkertje körül kerítés van. csúcsíves.

 

Hivatkozások

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Sziszik László, nyugdíjas lelkipásztor

tel.: 0260-670945

         0742-598784

Alsóvalkói templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.