Benedekfalvi református templom

Templom
Benedekfalvi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1790

Nincsenek adataink a település előző templomáról és arról, sem, hogy a település népe mikor lett református.

A XVI. században Gyulaffy birtok. 1637-ben Széchy Katára  száll. 1682-ben a németek felégették a települést.

A XVII. században a tatár és török fosztogatások, rablások okozták a református egyház pusztulását.

A település görög-katolikus kőtemplomát 1790-ben építették. 1733-ban György volt a Rómával egyesült egyház papja. A református egyház legrégibb kegytárgya az 1792-ből való ezüst úrasztali kehely, ekkor már a bősházai anyaegyház leányegyháza.

A XVII. század közepétől Bősházával közös papot tartanak.  A benedekfalvi református leányegyház a XVIII. század elején újra dúló pusztító harcok áldozata lett. 1847-ben 493 lakosból még 242 református vallású.

Építése

Csak feltételezni tudjuk, hogy a XVI. század végén már működött a református egyház.

Története

A szájhagyomány szerint a magyar címeres kőasztalt a régi református templomból mentették meg, és vitték új templomukba. A település 1876-tól Szilágy vármegyéhez tartozik.

Református temploma 1909-ben országos közadakozásból épült, Mezei József földbirtokos segítségével. 12 méter hosszú és 7 méter széles egyhajós templomán két bejárat van, síkmennyezete vakolt, fehérre meszelt. Egykarzatos templomában 133 ülőhely van, karzata a torony felöli oldalon áll. A szószékkel szemben és a szószék felöli oldalon két-két ablak, a karzattal szemben még egy ablak engedi be a világosságot a templomba. 1910-ben 546-on laktak településen. Téglából épített szószéke felett sötétbarnára festett egyszerű kis korona áll. Két kicsi harangját 1911-ben, Aradon Hőnig Frigyesnél öntette a helybeli eklézsia. Harangozása hagyományos. Temlomtornya 15 m magas. Az egyik kisharangját az első világháború idején rekvirálták. 1919-ig Magyarországhoz tartozott. 1920-ban 503 lakosból csak 100 magyar.

A falunak 1938-ban 100 lelkes református gyülekezete van, főgondnoka Gellérdt Károly, ekkor még fizették a kántort. Az 1970-es árvíz nagyon megrongálta a templomot. A hívek önkéntes áldozatos adományaiból 1971-ben nagyjavítást eszközölnek a templomon és kívül-belül átfestik, ekkor kerítik be a templomkertet is. A templom és a toronysisak lemezzel van borítva. Orgona hiányában harmóniumon kísérik a gyülekezeti éneklést. Élő tanúként áll a templomi szószék mellett elhelyezett régi címeres  kőasztal, amely a református egyház múltját bizonyítja. 1992-ben 550 lakosa van a falunak, ebből 106 magyar, ekkor a református leányegyház 92 lelket számlál. A templomba nincs villany, fűtése nincs megoldva. Jelenleg (2000-ben) a Benedekfalván élő 34 magyarból 16 református. Bősháza leányegyháza. Dobai János gondnok tehetetlenül áll kis csoportjával az idő romboló ereje ellen. A gyors sorvadás figyelmeztető jel arra, hogy az elöregedés és a végleges beolvadás veszélye közeleg.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Vargha Levente Ferenc, lelkipásztor

tel.: 0749-193-817

marolik90@yahoo.com

Benedekfalvi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.