Bürgezd református temploma

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1867

Első írásos említése 1259-ből való. 1410-ben már lehetet temploma, mert az 1761-es levéltári adatok említik a templomhely cserét. Ekkor, illetve ez után épülhetett meg második temploma.

Bürgezd korán megreformált község. A reformáció előtti időkből (1472) egy Mátyás nevű papról tudunk. Ebből az időből származik legrégebbi úrasztali edénye, egy pohár, az alábbi felirattal: „Bilgezdi ecclesiaban Czucz Ferencz bíróságában Isten dicsöségire rendeltetett pohár. Anno 1680." A 17. századtól a 19. század derekáig a bürgezdi reformátusoknak fatemplomuk volt, mely a szájhagyomány szerint a Majoros-kertben állt. A jelenleg is álló kőtemplom 1867-ben épült.

Története

1759-ben egy okirat a gyülekezeti épületről tesz említést. 1761-ben zsindelyezik a régi templomot. Anyakönyvét 1769-tól vezeti. Templomának újrafedését 1776-ban végezték be. 1784-ben 351 fős település. Harangjukat 1787-ben öntették. A XIX. század derekáig fatemplomuk volt.

1845-ben elhatározzák egy új templom építésének szükségességét. 1859-ben készült el az új templom tervrajza. Éltető Péter zilahi mérnök aláírásával. 1860-ban hozzáfognak a templom építéséhez, kőalapra téglafalat emelnek, 1863-ban még javában folyik az építkezés. 1866-ban már az új templomban tartják az istentiszteletet. 1867-ben a kőtemplom külső vakolását is elvégzik, a hívek áldozatos segítségével. Az 1870-ben kiadott térképen már szerepel a Bürgezd név mind település.

1890-ben a falu 415 fős kisközössége felújítja a templomot. 1912-ben javítják, szépítik a templomot, ezen alkalommal Orosz Sándorné Bréda Eszter kenyérosztó ezüst tányért adományoz az egyháznak.  Az eredetileg cseréppel fedett templomot 1925-ben bádoggal borítják.

1957-ben felújítják a kilencven éves templomot. A nagyobbik 300 kilogrammos harangjukat 1958-ban adományokból öntették. A harangszentelésre újból javítani kell az orgonát. 1959-ben a templom délkeleti sarkához egy beton pillért helyeznek. A centenárium tiszteletére 1966-ban a tetőzetet felújítják a lemezeket, lefestik. A templomának kis portikusa ablaknélküli. A centenáriumi javítások nagy hibája, hogy fakazettás mennyezetét lebontják és helyette egyszerű fehér síkmennyezettel, látják el. Ebben az időben a templom bútorzatát is megjavítják és lefestik.

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Ruzsa István, lelkipásztor

tel.: 0260-670643

Bürgezd református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.