Diósadi református templom

Templom
Diósadi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF

Egyházának keletkezése egybeesik a Szilágyság reformációjával.

Az egyház Névkönyve 1879. évének 47. lapján Kovács Zsigmond (1908-1929) lelkész említést tesz ama függő pecsétes pergamenről és a falu nevének eredetéről: „A régi templom - olvashatjuk tovább - különböző fő ágai még a katholikus korból maradtak, a reformáció után még két ízben lett bővítve, utoljára 1700-ban az északnyugati szárnnyal". 1869. március 17-én megkezdték a templom lebontását, mert szűknek bizonyult, ekkor már a lakosság száma 1331, zömében reformátusok, de éltek itt mintegy húszan római és görög katolikusok, s néhány izraelita vallású is. Végül is a templomot 1894-ben szentelték fel Szász Domokos erdélyi püspök jelenlétében.

Építése

A XVII. században, pontosabban 1668-ban a tatár betörések elpusztítják a lakosság zömét, papjával, Szentlászlói Sámuel lelkipásztorral együtt. Utána székelyeket telepítenek a faluba.

Története

1869-ben a településen a reformátusok száma 1331 lélek, ekkor már a templom kicsinek bizonyult és lebontják. Az új templom építéséhez 1869-ben kezdenek, melyet 1873-ban fejeztek be. A templom kereszthajós, a déli homlokzati tornya pedig 32 méter magas. A templom első nyolc regiszteres orgonáját, amelyet Kolonits István készített, 1875-ben szerelik fel a karzatra.

1909-ben nagyjavításon megy keresztül a helybeli református templom. Feliratozott kisharangját 1915-ben öntette az eklézsia Kolozsváron, önkéntes adományból. Templomának portikusa nincs. A két oldalt kibővített oldalhajókon át lehet bejutni a templomba. A torony és az orgonakarzat alatti bejárati ajtókat csak ünnepnapokon használják.
Feliratozott nagyharangját 1925-ban a gyülekezet áldozatos adományaiból öntették Gyorokon Biszák József műhelyében.

1920-as évektől kezdődően gyökeret vernek a babtisták, akik már számban a reformátusok után következnek, ezek elhagyván a református egyházat külön imaházat építenek.

Templomán több építészeti stílusjegy ismerhető fel, hasonló Szilágy megyében nem található. Templomán és tornyán páros ikerablakok vannak. A torony sisakja és a templom teteje lemezzel van borítva. Toronyszobájában két harang áll, harangozása hagyományos, toronyórája nincs.

Források

Diósadi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.