Egrespataki református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF

Vallási múltja 1598-ig nyúlik vissza. Református temploma késő-gótikus maradványokra épült.

Építése

A XVII. században, pontosabban 1614-ben a régi templom fundamentumára a helybeliek templomot építenek. E templom egyes elemei  ma is láthatók a templom falaiba beépítve.

Története

A falu birtokosa 1650-ben II. Rákóczi György volt. Kilenc úrasztali edénye közül a legrégibb az 1676-ból származó aranyozott ezüstkehely. A templom fedeles ónkannája 1732-ből való, értékes úrasztali terítője 1754-ben készült, szegletein aranyfonallal kivarrt virágokkal, ez Sebes Sára adomány.

Első templomi mennyezetét 1764-ben készítik el. Egy másik fedeles ónkannája 1767-ből való, ismeretlen adományozótól.

Az 1770-1790 közötti időszakban a zilahi templom kicsinek bizonyult , a reformátusok egy része vasárnaponként kijárt az itteni templomban tartott istentiszteletekre.

A XVI-XVIII. században a gyülekezet a zilahi egyházközséghez tartozott. Kósa Mihály és Széki Ádám ajándékoz az egyháznak egy fedeles csőrös kannát 1781-ben. Gróf Nemes Mária , Teleki Kata és Henter István 1796-ban két harangot öntettek az egyháznak, saját költségükön.

Egyházközségének anyakönyvét 1824-ben kezdik vezetni. Egyik harangját a gyülekezet felajánlja a forradalom szent ügyéért vívott harcba. 1850-ben a papilak leégett, ekkor elpusztult az egyházi levéltár is. 1869-ben az eklézsia áldozatos adományaiból pótolni tudták az elvitt harangot, harangot öntetnek.

1900-ban 1045 fős a település, melyből 392 magyar nemzetiségű, ekkor a helybeli református eklézsia 352 lelkes. 1901-ben Dobrai László gondnoksága alatt Floriansics Pál építőmester felépíti a helybeliek templomát. Kék deszkamennyezete  ugyanabban az évben készült.

A templom melletti parókia 1914-ben épült. Toronyórája nincs. Templomhajója 12 méter hosszú , 6 méter széles és hat méter magas. 1910-ben 1144 lakosú község 503 magyar lakossal. 1919-ig Magyarországhoz tartozik, ezután Románia része.

Szószéke téglából készült, fehér vakolat borítja. A szószék feletti korona fűrészelt deszkából készült, olajfestékkel festve. 1927-ben Kui Sándor számadó gondnok idejében az eklézsia 347 fős volt. A templom szélvitorlája 1927-ben kászült el.

1938-ban Kerékgyártó István debreceni orgonakészítő mester 5 oktávos orgonát készít a helybeli templomnak. 1942-ben már csak 398 lelkes az eklézsia, temploma 180 ülőhelyes. A templom padlója téglából készült.

A két világháború között még működött az egytanerős református magyar elemi iskola 1955-ben 506 lelkes a református gyülekezet. Két karzatos kicsi templomában ifjúsági és gyerekkarzat van. A gyerekkarzaton orgona. A karzat hátsó falán egy kerek világítóablak van beépítve. A falu református templomának portikusa nincs. Megjavítják az elromlott templomi orgonát. 1984-ben a téglapadlózatot lecementezik.

A templom szószéke felőli oldalon egy, a szembenfekvő oldalon három ablak van és egy ajtó. A templom második bejárata a torony alatt található. 1986-ban harangot öntet az eklézsia, mert a régi megrepedt, ezt a használhatatlan harangot a parókián őrzik.

1992-ben újból javítják az orgonát. 1995-ben felújítják a régi parókia épületét. Téli, hideg időben a templom fűtése nincs megoldva. 1996-ban 429 lelkes a gyülekezet. Az úrasztali terítők legszebb darabjai a szépen kidolgozott újkeletű motívumos keszkenők. A toronyban két harang áll.

Jelenleg 425 lelkes a gyülekezet, akik önerőből  most cserélik le az 1901-ben készített deszkamennyezetet és új, natúr, lakozott álmennyezettel helyesítik. A dombon levő templomot gondozott templomkert veszi közre. Szép kicsi templomához betonlépcső vezet. Temploma cseréppel, tornya pedig lemezzel borított. 2002-ben 430 református él a faluban.

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Egrespataki református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.