Hadadnádasdi református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1753

A jelenlegi templomot 1753-ban kezdték építeni, 1841-ben bővítették, a tornyot 1857-ben építették, s azóta több ízben renoválták. A templom szószékét a kidéi Sípos Dávid faragta kőből, reneszánsz virágdíszekkel ékesítve. Felirata: „Bizonyára a papok ajka őrzi a tudományt és őtőle ered a törvény mert a seregek urának követe ő". Anno 1753. A mennyezet kazettás kiképzésű, rajta egy stilizált Wesselényi-címer. Az egykori festett, rokokó stílusra emlékeztető kazettákat az utolsó renováláskor a legénykar alá helyezték, sőt, az egész templombelsőt ízléstelen olajfestékkel átfestették. A templom külső falán két felirat található, a déli oldalon a templomtorony építésének éve, Vass Sámuel tiszteletes idejében, az északkeleti oldalon lévő felirat kinagyításra szorul és újabb értelmezésre. A nyolc regiszteres orgonáját 1843-ban építették be, ugyancsak Vass Sámuel tiszteletes idejében. Klenódiumai közül kiemelkedik két, 1667-ből származó cintányér, melyek feliratai és címerei elmosódtak, 1 db. rézötvözetű tányér 1750-ből. Felirata: „A nádasdi református ecclésiának Isten dicsőségére adományozta Pókai Judit", egy másik cintányéron csak az 1803-as esztendő van feltüntetve, egy ónkanna 1744-ből, a következő felirattal: „SZ. I. A. VS. 1744". Külön figyelmet érdemel egy 1688-ból származó asztalterítő, fehér alapszínű, a négy sarkában sárga színű (réz- vagy aranyfuttatással) virágokkal, az alsó és felső részén különböző színű betűkkel ez a felirat áll: „A nádasdi ecclésiához való keszkenő. Adományozta Zilahi János. Anno 1668, D. 21. maii". Egy másik asztalterítő 1733-ból való, Turi Sára adománya, annak a Turi Sárának, kinek koporsóját mostanában találták meg a hadadi templom falainál végzett ásatáskor. A templomnak két harangja van, a nagyobbikat 1959-ben vásárolták Bukarestből, megrendelésre készült.

Hivatkozások

Hadadnádasdi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.