Krasznarécsei református templom és harangláb

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
15. század

Református temploma régi, feltehetően a XV. században (1600) épült a késő gótikus stílusú csarnoktemploma. 1442-ben öntetett harangja az eddig ismert legrégibb arab-gót évszámos szilágysági harang.

Építése

Mint ősi favár szigorú fabástyája, emelkedik egy dombon a falu központjában e gyönyörű fatorony. Ennek tornyában van egy 152 kg-os harang, amely kb. 1524-ben lett öntettve.

Krasznarécse műemlékszámba menő épületei közül messze földön híres a harangláb. Mint ősi favár szigorú fabástyája emelkedik a falu központjában, a Templomdombon. A Szilágyság fatornyai között méreteiben és hatásában egyaránt a legnagyszerűbb, a legmonumentálisabb.

„E roppant méretű gerendákból épült, ódon emlék, a maga nemében talán szintén páratlan mű; bár zömök épület, mégis minden ízében oly nemes és finom arányú alkotás, hogy a legkényesebb építőízíés sem találhat kivetnivalót rajta" - írja Debreczeni László 1932-ben.

A fatornyot minden bizonnyal helybeli mesterek építették. Az egyik fagerendán ez áll: „Anno, 1754 Pap Tamás és Nagy Miháj csinálták".

Az egész torony tölgyfából épült és a szerkezetét összeillesztő szegek is fából készültek. A fedele négy szögletén álló kicsiny fiatornyok viszont újabb keletűek és csak díszítőjellegük van. Az összbenyomás jellegét a szélesen kiépített tornác és a 20 m magas sisak adja meg. Erdélyben létező fatoronylábak közzül ennek van a legmagasabb sisakja. Erdély, Partium, Szilágyság fatornyai között méreteiben és hatásában egyaránt a legnagyszerűbb, a legmonumentálisabb ez a harangláb. Zömök épület, mégis minden ízében oly nemes és finom arányú.

Története

Fedeles ónkannája kb. a XVII. századból való ismeretlen adományozótól. 250 kg-os harangját 1701-ben önteti az eklézsia saját költségén.

1715-ben tiszta magyar falu, 1720-ban 171 lakos élt itt, ebből 117 magyar. Kegyszerei közzül a legrégibb egy csorba ezüst serleg 1722-ből, adományozójának neve ismeretlen.

E gótikus eredető templom az idők folyamán sok átalakításon ment keresztül. A fatorony későbbi, járulékos elem. A szélvitorla kb.20 méter magas, ezen is 1754-es évszám látható. harangházának építõi az egyik gerendába a következőket vésték: " Anno 1754, Pap Tamás és Nagy Miháj csinálták " Az egész tölgyfából épült, a sisak is, amelyet máshol általában fenyőfából készítenek.

Régi úrasztali terítői közül megemlítendő  két 1754-ből megmaradt terítő. Mindkettő Bíró Sára ajándéka: egy fehér gyolcs keszkenő, szegletein virágokkal kivarrott, a közepén négyszögletű sorban az adományozó neve, és egy selyemmel és arany fonallal kivarrt tulipános hímzésű úrasztali terítője 1767-ből.

A két darab fedeles borosztó ónkannája és két kenyérosztó óntányérja feltehetően a XVIII. századból való ajándék, ismeretlen adományozótól. 1847-ben a település 918 lakosú, ebből 355 református vallású.

A XIX. század végén a paniti anyaegyházhoz tartozik. 1890-ben 977 fős falu, 240 fős magyar kisebbséggel és egy 167 lelkes leányegyházzal. A valamikor önálló egyház lélekszámának csökkenése miatt lett 1900-ban Panit leányegyháza, amikor már az eklézsia nem tudott eltartani egy külön papot.

Az egyházközségnek van egy talpas nagy cín kelyhe 1915-ből, amelyre Magyar Károly neve van vésve. Toronyórája nincs, haranglábjának a sisak alatti része nyított, erkélyes. 1938-ban 103  lelkes, elapadt gyülekezet. 1942-ben Varsolc leányegyháza lett 162 lelkes gyülekezetével.

A falu műemléktemplomának padjaiban 158 ülőhely van. A templom hosszúsága 20 méter, szélessége 6 méter és magassága szintén 6 méter. A templomtestben több  ízben mutatkoztak repedések a sok eső után földcsúszamlás következtében, ezeket a maroknyi, lelkes kisebbségben és szegénységben élő gyülekezet áldozatos hozzájárulásával mindig helyrehozta, kijavította.

1992-ben 121 lelket számol a helybeli leányegyház. Templomhajójában csak egy karzat van. Orgonája nincs , csak harmóniuma. A portikus felőli oldalon három ablak,a szószék felőli oldalon egy ablaka van. A szószék koronája kékre festett fadíszítéses. Harangozása hagyományos.

2000-ben 120 lelkes a leányegyház, hetente egyszer a varsolci lelkipásztor tart itt istentiszteletet A templom K-ny-I tengelyben épült, a belső 6-18 méter. A templom mennyezete fakazettás, kék mezős kazettákban egy-egy csillaggal.

Téli hideg idében fűtése nincs megoldva. Templomkertje rendezett. Temploma újból javításra szorulna, falai repedezetek, két támpillérjének alapja is elmozdult, az anyagiak hiányában a kár nagyobbodik s a hívek tehetetlenül nézik, pusztulásnak induló templomukat.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Krasznarécsei református templom és harangláb

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.