Kusalyi református templom

Templom
Kusalyi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1422

Műemlék temploma 1422-beli, Jakcsók által alapított a gót stílusú templom, amely mellé a XV. században ferences kolostort is építettek. Eredetileg e templomot a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték.

Története

1450-1550 között virágzó Ferenc-rendű kolostor volt. 1552-ben a kolostor elpusztult, ezután a templomot többször átalakítják, átveszik a reformátusok, és a falu lakossága áttér a római katolikus hitről a református vallásra.

1715-ben színtiszta magyar, 36 lelkes a település. A rendház pusztulása után, sajnos, a templom szentélye is elpusztult. Megmaradt azonban a szentély déli oldalán álló, párkányokkal négy emeletre osztott torony, melynek legfelső emeleti falát kettős osztású mérműves ablak díszíti.

A nyolcszögű sisak újabb keletű. A 9,35 méter széles templomhajót kétmezős hálóboltozat fedte. Külön nevezetessége a templomnak a nyugati kapu szamárhátíves, fiatornyos oromzata, mely kissé megcsonkítva  ma is áll. Azt, hogy ez a templom a gótika egyik remekműve, bízonyítja a nyugati ajtó építészeti kiképzése, mely a gótika virágkorából való.

A görögkatolikusokat 1715-1720 között telepítették a falu keleti oldalába. Egyetlen régi úrasztali vászon keszkenője  1755-ből való, sarkai és oldal közepei mintásak, az adományozó szöveg a keszkenő közepén négyszög formában látható, igen hasonlít erkedi leányegyházának keszkenőjére.

Van egy óntányérja 1783-ból, Bikfalvi Pál Ferenc ajándéka. 1796-ban királyi engedéllyel kijavítják a templomot, a javítási munkálatokat 1798-ban fejezik be. Az 1823-as egyházi leltár szerint összeírt úrasztali abroszok, terítők és keszkenők már tönkrementek. A jelenlegiek újkeletűek, és adományokból gyűlt össze.

Maga a templom egészében a gótika remekműve. Templomát egykor szép vésések díszítették, és két tornya volt. 1848-ban a haza javára odaadták az egyik harangjukat. Régi, rossz állapotban lévő, 4 regiszteres orgonája javításra szorult, ezért csak a templom harmóniumát használták.

Jelenlegi egyik harangja 1855-beli Andrásovszki Dávid kolozsvári harangöntő munkája. Eredetileg ez a harang a toronyba volt felszerelve, de a torony gyengesége miatt lehozták, és a haranglábban helyezték el, a másik mellé. A szabadságharc okozta károkat 1859-ben javították ki. Tíz év múlva használt 4 regiszteres orgonát vásárolnak a Diósadiaktól.

1875-ben a tornyot és a haranglábat zsindellyel fedték be. 1888-ban általános javítást végeztek a templomon. 1890-ben már 770 ember élt a faluban, ebből csak 274 magyar, ekkor a református egyház 253 lelkes.

Népes ev. református egyházközsége a legrégibbek közül való. 1891-ben építették a jelenlegi haranglábat. Szilágyerked Kusaly leányegyháza volt a XVII. században, innen járt ki a pap az istentiszteletekre.

A  faluban élő görög katolikusokat /ma ortodoxok/ Mária Terézia rendeletére  telepítették erre a vidékre. 1910-ben  811 román és magyar lakosa van, akik békés egyetértésben élnek a faluban.

1911-ben 761 lakosból 269 református vallású. 1912-1913-ban bádogozták a templom tetejét. 1926-ban a 283 fős eklézsia gondjait bajait ifj. Kiss Mihály algondnok  odaadó gondviselésel oldotta meg. A toronyban óra nincs. Harangozása hagyományos, és érdekes módon nem kell felmenni a haranglábba létrán, hogy meghúzzák a harangot, hanem a harangláb padozatáig lelógó kötelekkel lehet megkongatni a harangokat. 

A második világháborúba elvitték a kisharangot, e helyett, Szilágyi István gondnoksága idejében új harangot öntetett az eklézsia. Ez a harang került először a haranglábba Balog Pál és Rácz Mózes áldozatos segítségével. Úrasztali edényei szegényesek. Van egy  ezüst keresztelő pohár, két óntányér és egy aranyozott kehely ismeretlen időkből. Bornak való füles ónkannája Szabó György ajándéka szintén ismeretlen időből. Úrasztali terítői  egy kivételével mind újkeletűek.

1992-ben a 480 fős Kusalyon 150 lelkes református gyülekezet van. A templom téli fűtése nincs megoldva. Templomkertje gyümölcsfákkal beültetett, rendezett. A templomot kerítés veszi körbe.

Néhány méterrel a torony előtt áll az egyszerű fából készült harangláb. Kinevezett papja évek óta nincs. Beszolgáló papok és teológusok látják el a gyülekezettel kapcsolatos feladatokat.

2000-ben a kusalyi eklézsia 191 lelkes, ebből a faluban  lakó 178 fő a többi már csak hazajáró városi. A kusalyi egyházközség a Zilahi egyházmegyéhez tartozik. A templom műemlék. Tengelye Dk-Ény-I, a délkeleti sarkon egy 28 méteres torony áll.  A templombelső  9-x14 méteres, 170 ülőhellyel.

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Lugosi Dániel, lélkész

tel.: 0260-653115, 0744-756721

Kusalyi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.