Lecsméri református templom

Templom
Település:

1311-ben római katolikus templom állt. Lecsmér evang. református gyülekezete 1627-ig Ipphoz tartozott. Ezután külön lelkészt tartott.

Építése

Kőtemploma a XVIII. század elején épült a régi fatornyos templom helyébe.

Története

1631-ben Lecsméri István becses úrasztali poharat csináltatott az egyház részére. Az 1708-ban öntetett harangján (65 cm) nincs felírat.

1715-ben színtiszta magyar település. 1720-ban 117 magyar lakos élt a településen. Csőrös cinkannája 1738-ból Molnár Ferenc adománya. Az 180 kilogrammos harangja 1753-ban volt öntetve.

A templom kórusát 1771-ben Szabó Sándor és Porcsalmi Mihály készítette. 1778-ban a helybeli eklézsia megvásárolja második harangját. A szószék fölé a korona Zay Sámuel papsága alatt készült.

A templom portikusa egyszerre épült a templommal. Egyházi klenódiumai között van egy nagyon régi ezüst borosztó kehely és egy talpnélküli kis ónkanna ismeretlen időkből.

A templom tornya 1875-ben épült a templom homlokzata elé kőből és téglából, bádoggal takarva. 1899-ben Nagy Zsigmond egy ezüst kelyhet adományoz az egyháznak. Ekkor még krasznavármegyei kisközség.

A régi anyakönyvei hiányoznak. 1910-ben 476 magyar és román lakos él a faluban, ezen időszakban a betelepülő lakosok görög katolikusok.

1917-ben hadicélokra elvitték a templom nagyharangját. 1922-ben nagyjavítást hajtanak végre a templomon., ekkor cserélték le a zsindelytetőt, és kapott a templom cseréptetőt.

1927-ben Csapó Mihály számadó gondnok idejében a helybeli eklézsia 380 fős. 1930-ban harmóniumot vásároltak. 1933-ban közadakozásból új 250 kg-os harangot öntettek, Hőnik Frigyes aradi harangöntő mesternél.

Házassági anyakönyve 1935-től, születési anyakönyve 1936-tól található az egyházközség irodáján. Ebben az évben már felújított templom várja a 393 lelkes gyülekezetet. A templomban hagyományos beépített orgona nincs. Harmóniummal kísérik a gyülekezeti éneklést.

1941-ben 481 református lakott a faluban. 1947-ben a vihar több helyen megrongálta a templomot. Halotti anyakönyve 1950-től található az egyház irodáján.  Régi anyakönyveinek hiánya azzal magyarázható, hogy 1971-ben megjelent a 472-es kormányrendelet, amely kötelezi az egyházakat, hogy régi levéltárukat átadják az államnak..

Jelenlegi temploma valószínűleg temetőre épült, mert az 1979-es renoválás alkalmával, amikor felszedték a téglapadlót, alatta mindenhol emberi csontok maradványai voltak láthatók. 1980-ban renoválták a templomot, butorzatát teljesen kicserélték.

Templomának mennyezete fakazettás volt, mindegyik kazettában egy csillaggal. Az 1979-es javítások alkalmával a fakazettákat leszedik és a mennyezetet egyszerű vakolattal látták el.

1982-ben új tornyot építenek a régi helyébe, és bádoggal fedték be. Tornyában két harang van, harangozása hagyományos. Toronyórája nincs. Kicsi zömök templomának téli fűtése fával történik, a templombelső 6x15 méteres.

Ma már az 1991-ben ajándékba kapott villanyorgonával kísérik a gyülekezet templomi énekeit. 1992-ben összlakossága 488 fő, ebből 396 magyar, ekkor a református egyházközség 319 lelket számlál.

2000-ben a 315 lelkes református anyaegyháza újra közadakozásból megjavítja templomát. Templomának 155 ülőhelye van, K-ny-I tengelyben épült, nyugati homlokzat előtt 23 méter magas torony áll.

2002-ben 216 református vallású ember lakik a településen. Egyházközsége a szilágysomlyói egyházmegyéhez tartozik. 2004-ben a helység lakossága 400 fős, ebből magyar református 275 lélek.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Lecsméri református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.