Magyargoroszlói református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1829

1630-ban a faluban fatemplomot építenek. 1653-ban partialis zsinatot tartanak itt.

 A települést és ennek templomát is, a tatár hordák feldúlják 1661-ben. 1667-ig Ballával együtt tartott papot, ugyanis Szilágyballa leányegyháza volt Magyargoroszlónak.

Története

Fedeles, német felíratos ónkannáját, amelyet 1702-ben adományoztak az egyháznak, az oroszok elvitték. 1708-ban partialis synódust tartanak itt. 1713-ban itt vitték keresztül Erdélybe II. Apafi Mihály fejedelem  holttestét, amikor a helyi gyülekezet fogadta a menetet.

1721 elején a kuruc-labanc harcokban a falu újból elpusztul. 1732-ben Újvári Mihály és Deák Judith egy sávos abroszt ajándékozott az egyháznak. A sok rablás, harc és viszontagság után az egyháznak egy ónkannája maradt 1750-ből. Ugyancsak ebben az évben özvegy T. Keczeli Sára csináltatott egy cintányért.

A teljesen elpusztult falu soha nem épült újra, az elmenekültek a mai település helyén építettek maguknak új  otthonokat. 1775-ben újra egy partialis synódus színhelye a falu. Régi óntányérja 1792-böl való. Ugyanebben az évben Sűtő János és hitvese Kulin Mária egy talpas ón kehelyt ajándékoztak. A Sütő János és Kullin Mária által 1792-ben adományozott talpas ónkelyhet is elvitték az oroszok.

1810 karácsonyára Kondor Juliánna egy fehér perkál gyolcs terítőt, négy szélén ezüst fonallal kivarrva ajándékozott az egyháznak.

A jelenlegi templomra való utalás 1829-ből maradt fenn,ekkor épülhetett a mai templomhajó is, a mellette levő haranglábbal együtt. 1831-ben Szabó János és Domokos Erzsébet egy kamuka, fehér körfelíratos abroszt ajándékozott az eklézsiának.

1847-ben a falu összlakossága 719 fő, ebből 356 református vallású. 1856-ban megépítették a papilakot. Új templomának alapját 1870-ben ásták ki. 1873-ban Domokos ferenc és Dombi Katalin úrasztali nagy terítőt ajándékozott az egyháznak.

1889-ben újrazsindelyezik a templomot. Református templomának a kehelyalakú virágmotívumos szószéke téglából készült. A szószék koronája fûrészelt fadíszítésû. 1910-ben lakosainak száma 798, ekkor még a templom portikusa fából való volt.

1915-ben hajtják végre a református templomon az első nagyjavítást. 1917-ben hadicélokra mindkét harangját elvitte az elsõ világháború. 1920-ban 587 ember élt a faluban, köztük 425 magyar, akik adományaikkal hozzásegítették az egyházat ahhoz, hogy 1922-ben egy 120 kilogrammos újharangot öntessen Szebenben.

1924-ben 587 lakosból 425 magyar. 1925-ben a harangláb helyett megépítik a templomtornyot. Ez  a torony 25 méter magas. 1926-ban a gyülekezetnek sikerül egy 80 kilogrammos kisharangot is öntetnie a Scieb & Kauntz szebeni műhelyében. 1927-ben Szilágyi Ferenc számadó gondnok idejében a helybeli református egyházközségnek 586 híve volt.

1935-ben a templom zsindelytetejét bádogtetővel helyettesítik. Temploma már ekkor 310 ülőhelyes. Úrasztali terítői mind újkeletűek, 1945 utániak, mivel a régi kegyszerek legnagyobb részét, a szép régi úrasztali terítőkkel együtt elhurcolták az orosz katonák.

A helybeli gyülekezetnek örömteli év volt az 1946-os esztendő, mert sikerült beszerelni a templomi ülõhelyül szolgáló padokat, és papjuknak, Gönczy Nagy Bélának sikerült kiadnia Zilahon a református keresztyének imakönyvét, amely Vásárhelyi János püspök ajánlásával minden imádkozni szerető testvérnek szól. Ebben az évben Varga László keresztelő edényt ajándékoz az egyházközségnek. Az úrasztali kenyérosztó tányérja 1958-ból való.

1959-ben szükséges volt újból a templom falainak megerősítése, mert a földmozgás következtében a templom megmozdult, és falai megrepedeztek. Ekkor erősítették meg a templomot négy támpillérrel.

A templomhajón öt ablak engedi be a fényt, a szószék felőli oldalon három, a portikus oldalán két ablakon. Toronyórája nincs. Úrvacsorai borosztó ezüst kelyhe 1974-ből való, szintén adomány.

Hagyományos beépített templomi orgonája nincsen. Vermona orgonáját, erősítőkkel együtt, 1989-ben vette az egyház. Még van két régi harmóniuma. Jelenlegi úrasztali terítői mind újkeletűek és a falu református asszonyainak ajándékai.

1992-ben a falu lakosainak száma 644, ebből 566 magyar, gyülekezete 448 lelkes. 1994-ig a mennyezet kék csillagos, fakazettás volt, ezeket a javítás alkalmával levették, és természetes színű, lakozott fakazettákkal helyettesítették. Két bejárati ajtaja van, eleinte három volt.

A szószék feljáró mellettit megszüntették. Felújítják a karzatokat, ezekből kettő van. A karzatokat tartó oszlopok székely motívumos fafaragással díszítettek. A harangozás villamosított. E nagy javítás alkalmából téglából megépítik az új portikust és a templomban felszerelnek három darab nagyon szép, fafaragásos csillárt.

Temploma K-ny-I tengelyben épült, belsője 7x18 méter és 200 ülőhelyes. 2000-ben  403 lelkes anyaegyház, a lelkészi lakás mellett van egy tágas, 150 férőhelyes gyülekezeti terem. Téli hideg időben a templom fűtése nincs megoldva. Templomkertje rendezett. A falu apraja - nagyja nagy lelkesedésel készült és várta a 2001. esztendőt, hogy méltóan megünnepelhesse a falu - alapítás 400 éves évfordulóját. Jelenleg a Zilahi egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Magyargoroszlói református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.