Magyarkeceli református templom

Templom
Magyarkeceli református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
15. század

A Hajnalhegy aljába települt Magyarkecel, templomáról és fatornyáról híres.

Építése

Templomát az érett gótika korában, 1498-ban kezdték el építeni. Alapítója Geréb László római katolikus püspök.

Története

A nagyműveltségű reneszánsz főpapnak tulajdonítják a templom építését/keletkezését/, akinek itt birtoka volt. Ma már műemlék templom. Mellette faharangláb emelkedik a magasba.

A mai református templom eredetileg római katolikus templom volt. Ez a XV. századbeli templom, teljes épségében megmaradt. Megmaradt a szentély kifejlett hálóboltozata is.

1553-ban a település népessége 250 lélek volt. A helybeliek 1567-ben tértek át a református vallásra.

A szentély (6x6 m) ötszögzáródású, csillagszerű boltozattal, két ívzáró kővel rendelkezik, a templomhajótól (8x10 méter)  csúcsíves diadalív választja el. A templomátalakítás után fennmaradt és még ma is látható a szószékfelőli oldalon a befalazott sekrestye ajtó és a szentségtartó.

Templomhajója valamikor a régi  időkben kazettás famennyezettel rendelkezett. Szép mívű ezüst pohara 1626-ból való. A legrégibb úrasztali abrossza 1713-ból, négyzet formájú, mintával díszített,és Székely Ilona adománya.

A legértékesebb az  úrasztali terítők  közül egy török eredetű kéztörlő, laposhímzéssel a XVII. század elejéről.1 720-ban 153 fős település.  1747-ben már anyaegyház, addig Krasznahorvát leányegyháza volt, ettől  a dátumtól kezdve vezetik az egyház anyakönyveit.

Nagyharangját 1766-ban önteti az eklézsia, Hari György curatorsága alatt.

A templomtól különálló fatorony a XVII-XVIII. századfordulóján épülhetett. A harangláb tetejét többször átalakították, egyik gerendájának felirata szerint 1775-ben készült. A harangláb szakállszárítója igen szép mintájú/tulipán/ faragásban végződik. A közepén kettéosztott tornác és a krinolin szerű eresz elegáns megjelenést kölcsönöz, mindenképpen Kalotaszeg hatására enged következtetni. A templom mellett magasodó haranglábnak / semmiben sem marad el a Krasznarécseitől/ építésekor még nem volt fiatornya. Jelenlegi haranglábja már újkeletű, egyes részeiben még látni a régi harangláb darabjait. Régen és most is zsindellyel van fedve. 1984-ben felújítják a harangláb zsindelyezését.

Gróf Teleki Lajos címere látható a templomban, aki mentora volt a helybeli egyháznak. Van egy kis és egy nagyobb fedeles csőrös ónkannája, három óntányérja, eredetük ismeretlen, feltételezhetően a XVIII. században készültek.

1792-ben a gyülekezet még egy harangot vásárol. 1890-ben 865 lakosból 453 magyar, ebből 401 református vallású. A templom egész északi oldala zárt, ablaknélküli. A századelején a haranglábtorony még mindig fiatorony nélküli. Szószéke téglából készült, vakolt, olajfestékkel bevonva.

Két karzatának mellvédjét virágmotívumok  díszítik. A templomot kívül nyolc támpillér tagolja, köztük kőrácsos/halhólyagos/ ablakokkal. A nyugati templomfalrészt két a keleti részt pedig hat pillér támasztja. A legénykarzat mellvédjén a virágmotívumos táblaképek között középen két emléktábla áll, az 1914-es és az 1940-1944 között elesettek emlékére/elesetteinek /.

1920-ban  leszakadt a kazettás mennyezet, helyébe stukaturást készítettek, a javítások után vakolt, fehérre meszelt mennyezet díszíti. 1923-ban a hívek önkéntes adományából egy 110 kg-os harangot öntettek, Bordás László presbiter és Hari Gy. Ferenc gondnok idejében.1925-ben a gyülekezet (460 fő) áldozatos hozzájárulásából egy kisharangot önttetnek.

Gazdag gótikus templombelsőjéből 1931-ben már nagyon kevés maradt meg. 1938-ban 490 lelkes az anyaegyház. Szentélyrészében a mennyezet a régi, csillagszerű bordázattal, két ívzáró kővel.

Ma a szentély helyén áll az orgonakarzat, lent pedig a férfiak padsorai. Jelenlegi hivatalos román nevét 1964-ben kapta.

1967-ben általános nagyjavítást eszközölnek a templomon. 1980-ban külső javításokat végeznek a templomon. Templomában két karzat van, a legénykarzat és az orgonakarzat/gyermekkarzat/.

1987-ig a templom padlózata betonból volt kiöntve, ekkor deszkapadlót helyeznek a betonra. Nyolcvanegy m2-es és 6,5 méter magas   templomhajóban és a szentélyrészben 182 ülőhely van a padokban.

Szilágysági jellegzetesség, hogy a különálló fatorony a templom déli oldala előtt áll, a keceli harangláb (fatorony) 18 méter magas. Két harangja van. Harangozása hagyományos. Temploma cseréppel fedett.

Későgótikus csarnoktemplomának két portikusa van, két bejárati ajtóval. Déli oldalán a templomnak a támpillérek között két hármas és két dupla halhólyagos kőrácsos ablaka van. 2000-ben 462 lelkes a magyarkeceli anyaegyház. A templom környéke fás, fűves, rendezett. Téli fűtése nincs megoldva. A Zilahi egyházmegyéhez  tartozik. 2002-ben a Magyarkeceli egyházközség 452 fős közösség.

Hivatkozások

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Vicsai Ferenc, lelkész

457245 Mesesenii de Jos nr. 296, jud. Salaj;

telefon: 0260-663305, 0745-539126

Magyarkeceli református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.