Menyői református templom

Templom
Menyői református templom
Település:
Építés ideje:
1514

Csúcsíves középkori temploma reneszánsz portállal, alapjában gót stílusú templom, vörös márvány kapuja már renaissance stílusban épült 1514-ben.

Építése

Menyő urának, Désházy Istvánnak adakozó jókedvét dicséri, aki abban az időben esztergomi várkapitány volt. Építőmestere Firenzei János. Ezekből már csak töredékek vannak beépítve   a templom falába. Eredetileg római katolikus templom. Különálló fatornyában két harang állt. Itt van Szilágyság legrégibb harangja ószláv felirattal, több mint ezer éves.

Története

Templomának magassága kb.20 méter. A harangtorony erkélyárkádos, négyes tagolású, a déli oldalán tornácos. A toronyerkélyének mellvédje csipkézett. A tornác karfáit faszegekkel rögzítették. Igen egyszerű az alapgerendák összeillesztése is, szeg nélküli, gerezdes koronaépítkezésre emlékeztető fabiztosítékkal van összefogva.

A református vallásra való áttérés oly nagy mértékű volt, hogy ezen a katolikus vidéken nem maradt egyetlen település sem katolikus hiten.

1613-tól a helybeli pap kijár Sándorházára istentiszteletet tartani. 1659-ben partialis zsinatot tartanak itt. 1666-ban itt tartják meg az egyházmegyei gyűlést.

1690-ben az úrasztali bonumokat elvitték a tatárok. Megmaradt 2 boros ónkanna  1690-ből. Fatornyát a XVII. században emelték. Szélvitorláján az 1619-es évszám olvasható. A cirill betűs ácsjegyek rutén mesterekről tanuskodnak.

1701-ből való egyik úrasztali kenyérosztó tányérja. 1715-ben a községben csak magyarok laktak. 1717-ből való régi ónkelyhe, ismeretlen adományozótól. A régmúltban a vidéknek kimondottan katolikus jellege volt. Műemlék templom. Haranglábja a tövisháti népi építészet jegyeit mutatja.

1728-tól vezetik az anyakönyvet. Ez  Szilágy megye legrégibb egyházi anyakönyve. A haranglábat és a templomot 1742-ben megjavították. Egyik úrasztali ónkelyhe 1782-es évszámot viseli. Kenyérosztó úrasztali tányérja 1785-ből való. 1797-ben az eklézsia  éneklését Kolozsvári Zsigmond jó hangú kántor vezeti.

A tizenhetedik században Menyőben egész dézsma járt a papnak  mindenből. A Sándorháziak is a menyői papnak fizettek, ugyanis Sándorháza a menyői egyház filiája volt.

A templom mennyezetét Csórján Dezső festette 1881-ben. Négy regiszteres, hat oktávos templomi orgonáját Dukász Sándor  nagykárolyi  mester  készítette 1884-ben. A templomi padokat Váncza György készítette 1898-ban.

Kicsi, szép, négylábas, téglalap alakú  faberakásokkal, kecses homokórára emlékeztető úrasztala 1904-ben készült, Adi Jóki menyői lakos készítette fából.

A Désházy  család által építtetett késő gótikus menyői csarnoktemplom 20 méter hosszú és 8 méter széles. Az egy bejáratú templom két oldalán két-két ablak, a szentély kerek ablaka és egyetlen karzatán egy világító ablak engedi be a fényt a templomba.

A szilágysági református egyházak presbitereinek negyedik konferenciáján (Szilágysomlyón-1926-ban) az egyházközséget egy  négytagú  (Makucz Ferenc, Veres Károly, Veres Ferenc, Lakatos György) presbiteri delegáció képviselte.

Egyik harangja (69 cm) 1927-ben lett öntetve Kudzsiron Klein Oszkár műhelyében. 1942-ben a menyői anyaegyház 460 lelkes , templomában 360 ülőhely van. Fehérvakolatú, szószéke téglából készült.

A szószéki korona egyszerű fűrészelt fából készült. A korona is a templomi ülőpadok is barnára vannak festve. 1970-ben  a falu 826 lakója  242 telkesházban lakik. A templomcsarnok mennyezete téglalap alakú fekete keretbe foglalva, krémszínű kazettákal van díszítve.

1989. decemberi fordulat előtt ide hurcolták el Tőkés László temesvári lelkészt. Nem túlzás azt állítani, az európai kontinens közvéleménye érdeklődésének előterébe került Menyő, jóllehet addig a megyehatáron túlra sem jutott el híre. Tőkés László menyői meghurcoltatása emlékére azóta is esztendőről esztendőre az úgynevezett Menyői zarándoklat néven gyűlnek össze a református templomban a környékbeliek.

A templom környéke gyümölcsfákkal van beültetve, bekerített, rendezett. A templom hajóját és szentélyét ma síkmennyezet fedi. Harangozása hagyományos.

Művészettörténeti nevezetessége a templomnak az 1514-ből származó páratlan szépségű nyugati reneszánsz kapu  és az ugyancsak reneszánsz stílusú keresztelő kút, mely innen a nagyváradi  Ipoly múzeumba került a templom szentségházával együtt. Mindkét műalkotás vörös márványból készült 1515-ben a menyői Désházy István megbizásából.

1998-ban régi orgonáját Pünkösti Apor újból használhatóvá tette. 1999-ben az egyházkerület segítségével kívül- belül megjavították a templomot.

2004-ben 190 lélekre zsugorodott Menyő református gyülekezete. Jelenleg templomában 296  ülőhely van.  A templom téli fűtése nincs megoldva. A menyői ünnepi megemlékezés (rendszerváltozás) 15.évfordulójára elkészült a harangozás villamosítása. Egyházközsége a Zilahi egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Kovács Péter, lelkész

tel.: 0766-773793

email: k_peter_z@yahoo.com

Menyői református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.