Mocsolyai református templom

Templom
Mocsolyai református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1792

1750-ig a hívek a sámsoni templomba jártak az istentiszteletekre, mert nem volt saját templomuk. Ez ideig a falu gyülekezete leányegyháza volt a sámsoni anyaegyháznak. Ezután már önálló anyaegyház.

Megkopott aranyozású úraszatali kelyhe Lábádi Ferenc ajándéka 1590-ből, nem tudni, hogy került az egyház tulajdonába. Egy másik régi klenódiuma egy MDCCXLIII-ból való óntányér, amit az az úrvacsorai kenyérosztáskor használnak.

Története

Nagy ónkannája fedeles, csörös és füles borosztó kanna 1758-ból, Lörincz György adománya. 1771-ben elkészült a templom első harangja. Anyakönyvét 1772-től vezeti.

1780-ban a gyülekezet megrendeli a templom második harangját. 1781-től már rendszeresen vezetik az egyházi anyakönyvet. Az egyházközség saját költségén minden segítség nélkül két év alatt felépítette terméskőből a katolikus kápolna kibővítéséből 1792-1794 között saját ev.református templomát, amelynek két bejárata van.

Három méter magas, masszív kehelyalakú szószékét 1794-ben készítették. A szószék koronáját 1797-ben készítették a mocsolyai gazdaasszonyok, adakozásából. A templom egyhajós és két portikusa van /csarnoka/.

Az úrasztali edényei között található egy kis fedeles sérült ónkanna is, írás nélküli, meghatározatlan időből. Templomtornya 4x4 méter alapzatú és 28 méter magas. A torony mai alakját 1836-ban kapta.

Az 1771-ben készült harangját 1847-ben a falu felajánlotta hadicélokra a forradalom szent ügyéért. Ebben az  időben 837 fős település, 702 lelkes református gyülekezettel. Ezüstrojtos úrvacsorai terítője 1861-ből való. Ebben az évben  a váradi Jónás István 8 regiszteres orgonát épített a Mocsolyai református egyháznak. 1864-ben toronyórát készíttettek.

1875-ig a templomtető zsindelyes. Ebben az évben harangot öntettnek. 1886-ban a templomtornyot bádoggal, 1890-ben magát a templomot cseréppel fedik be.

Az egyház nagyon szép mívű évnélküli ezüst keresztelő-tála özv. Bartha Józsefné született Kincses Julianna ajándéka. 1896-ban egy ezüst kenyérosztó tálat és egy ezüst boros kelyhet ajándékoznak az egyház hivei az ezredforduló emlékére, ebben az évben 631 református élt a faluban.

Az első világháborúba hadicélokra elvitték az 1780-ban készült harangjukat/kisharang/. 1924-ben a toronysisak bádogozását felújítják. 1925-ben egy nagyharangot (286 kg) öntettek Klein Oszkár kudzsiri mester műhelyében, tulajdonkáppen ez Tóth Zsigmond adománya. 1926-ban egy 170 kg-os kisharangot öntett az eklézsia Kuzsiron, az elvitt helyébe.

A templom portikus felöli oldalán a templomhajónak 4 ablaka, a túlsó oldalon 2 ablaka van. A templom hátsó lekerekitett részén egy kerek világítóablak található. 1941-ben 749 református élt a faluban. Az 1942-es adatok szerint 392 ülőhely van a templomban és gyülekezetének száma 748 lélek.

Három harangja van. Harangozása hagyományos. A templom tornyába óra van beszerelve. Téli hideg időben fűtése nincs megoldva. 1979-ben kicserélik a torony lemezborítását.

A templomhajó a szószékkel szemben álló portikusának mennyezete úgyanolyan fakazettás mind a templomé, kék mezőben sárga/arany/csillagokkal. A templomnak két szemben álló karzata van, az ifjúsági/legény/ és a gyermekkarzat ahol az orgona is áll.

1999-ben teljesen felújítják a templomi orgonát. 2001-ben 461 lelkes reformátusból álló anyaszentegyháza van ez 0,85 % a szilágymegyei összreformátusoknak. A templom tengelye Ék-dny-I, a templombelső 7x26 méter,300 ülőhellyel. Templomtornya lemezzel a templomtető pedig cseréppel van fedve. Templomkertje rendezett.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Móré Mihály Levente, lelkész

457326 Valea Pomilor nr. 119, jud. Salaj;

tel.: 0744-764706;

e-mail: mlevius@freemail.hu

Mocsolyai református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.