Nagymon református temploma

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1914

A településnek 1367-ben már fakápolnája volt, az akkori keresztény hiveket András pap vezette.

Első református temploma a 17. században épülhetett, gót stílusban épült a fakápolna helyére, erre enged következtetni, mikor ezt olvashatjuk 1643. április 20-án „a nagymoni templom építését nem akarják a nyírmoniak... mert magoknak van templomjok". E templom mennyezete 1755-ben lett befejezve.

Legrégebbi klenódiumai: egy aranyozott ezüstpohár keresztelő víznek Nagy Miklós 1687 felirattal. Értékes úrasztali terítője 1756-ból aranyszállal hímezve a széleken. - óntányérját 1766-ban Adi Bálint, Téglás János, Nagy Miklós és Salamon Miklós egyháztagok ajándékozták úrvacsora osztásra. Anyakönyvét 1772-től kezdődően vezetik. Legrégibb harangja 1774-ben készült. Ez a repedt harang jelenleg használaton kívül a parókián nyugszik. Csőrös, fedeles borosztó ónkannájat 1804-ben kapta az egyház, adományozójának neve ismeretlen.

A 18. század közepén újat építettek „t. Nagy Pál uram nagy részben való segítségével... A mennyezet készült 1775-ben Vári János papságában". Ez is fatemplom lehetett, mert az 1826. május 7-én kelt jegyzőkönyv szerint „a mostani torony elroskadva és eldúlőfélben lévén... jó lenne... a mostani torony alatt levő Templom fundamentumát kihányni, a fundamentumhoz való követ hozatni, és legalább 3000 Téglát vettetni, hogy a következő tavaszra a torony építéséhez kezdhessünk".

A torony végül is fából épített harangláb lett 1842-ben, igazították 1861-ben. A papilak 1868-ban „két kőpincére fog építtetni, terméskőalapra, téglafalakkal... fél öl tornáccal, középen kis filegóriával és cserép zsindely fedéllel... 3 szoba, egy kis kamra és konyhából álland".

A mai templom építése 1914-ben kezdődött el Szabó Péter 1910-ben készített és Újvárossy Sándor által 20.340 koronára módosított terve alapján, 1916. április 22-én szentelte fel Ferenczi Endre.

1980. január 26-án Csóka Dezső tiszteletes a következőt panaszolta: „A templom utca felőli oldalán a fedél alatt látszanak a téglák, a külső és belső falon sok a romlás. A javítás feltétlen szükséges... Vajon Istenem, mikor fog tenni (a gyülekezet) ennek érdekében?!" Azóta a romlás kijavíttatott, sőt a sikátor felőli oldalon beton alapot öntöttek melléképületek számára, holland segítséggel.

1926-ban Nagymon és Szilágyszentkirály társegyházak lettek. 1957-ben harangot (50 kg-os, 44 cm) kapnak az elnéptelenedett Magyarbaksa-i gyülekezettől, amit az éj leple alatt (félve az akkori rendszer embereitől) hozták a faluba nagy titokban.

1958-ban Bukarestben sikerült egy 300 kg-os harangot öntetniük, hogy helyettesíteni tudják a megrepedt öreg harangot. Az eklézsiának van egy sárgarézötvözetből készült kelyhe, meghatározatlan időből. Harangozása hagyományos. Toronyórája nincs. Karzata, padjai és a szószék barnára van festve. Padlója cementes.

1985-ben megszünik a társegyházság szentkirályi egyházzal. Templomában 140 ülőhely van. 1992-ben 95 fős kisközség, 91 lelkes református eklézsiával. A templom mennyezete fehér síkmenyezet. Szószéke fából készült, szószéki koronája egyszerű fűrészelt deszka, értéktelen.

1994-ben kívül lefestik a templomot. A templom tengelye K-ny-i, a keleti homlokzat előtt álló torony 24 méter magas. Lelkésze kántora nincs. Orgonaszóval kísért templomi éneklés csak akkor van, ha a beszolgáló lelkész hoz magával kántort.

A vérvölgyi lelkipásztor jár ki hetenként-kéthetenként a faluba. A templom hajó (8x16 méter) mindkét oldalon három-három ablak engedi be a világosságot.   Az eklézsia pusztulófélben, az elhalálozások száma nagyobb mint a születések száma.

2000-ben 75 lélek fizet egyházadót. A templom téli fűtése nincs megoldva. Parókiája és templomkertje kihalt, elhanyagolt. A templom és a a torony fedele lemezzel  van borítva.

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Nagymon református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.