Rátoni református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1806

A falu népe az 1520-as évek végén reformálódott. A község legrégibb templomát a "kocikertben" építették fából. Ez talpakra épített fatorony volt.

Története

1646 előtt Dávid Ferenc idejében a falunak unitárius egyháza volt. Ezután a falu református gyülekezete a krasznai egyházhoz tartozott 1661-ig.

1668-ban a" Diósban" levő ótemetőben másik fatemplomot építenek. Ezután jött a tatár pusztítás. Ekkor a falu lakossága elszéledt vagy elpusztult templomával együtt.

Almási László és Almási Gábor 1683-ban egy kenyérosztó óntányért adományoz az egyháznak. Az 1679-es úrasztali ezüst kelyhe Biró Almási László és Posztos Mihály adománya.

1768-ban Góris György vezetésével az elpusztult szalmatetős templom helyett új templomot építettek torony nélkül. A harang a templom melletti haranglábban kapott helyett. Kb. ebből az időből származik 2 fedeles borosztó ónkannája is. A legrégibb úrasztali selyem terítője 1793-ban készült.

Mai temploma a régi helyére került. 1802-ben Nagy Zsigmond vezetésével megkezdték az új templom építését,kőből és téglából. 1809-ben kész a templom és hozzáfognak a torony építéséhez is, de az anyagiak miatt tovább kell használniuk a haranglábat. Ez lett a rátoniak negyedik temploma.

A templomépítő pallérok: Kelemen Mihály, kőműves, Kázmér Márton és Virág János ácsok voltak. A szószék feletti koronát 1810-ben készítette Fancsika János. Ekkor a XVII.század elején a rátoni egyház önálló parókia.

1834-ben kész a torony , átköltöztetik a harangokat és a haranglábat lebontják. 1847-ben 395 fős lakosból 368 református vallású. A templomot zsindellyel, a tornyot lemezzel fedik. A régi 1854-es úrasztalát a parókián tartják,a templomban található úrasztal egészen  újkeletű. Egy másik régi vörös úrasztali terítője az egyháznak 1875-ből adomány Kilyén Mózesné emlékére. Kilyén Mihály 1883-ban egy réztányért adományoz az egyházközségnek. 1890-ben 366 lakosú a település, 355 magyar, ebből 249 református. Kilyén Sándor 1894-ben pedig egy talpas kelyhet adományoz az egyháznak. Van még egy írás nélküli óntányérja ismeretlen időből, adományozójának neve ismeretlen.

Református templomának hajójában egy karzat áll. 1911-ben 440 lakosból 278 református volt. A 104 kg-os harangját 1928-ban öntették, az I. Világháborúban rekvirált harang helyébe.

1930-ban aktuálisá vált egy nagyobb renoválási munkálat, a falak és a boltozatok megrepedtek. Ekkor cserélik ki az ablakokat és nagyobbakkal helyettesítik. A templom fedelét is kicserélik és lemezzel borítják.

A hívek áldozatos adakozásaiból az 1930-as templomjavításkor-új harangot is sikerült öntetniük. A tempolmot ajtónélküli nyitott portikusa van. 1950-ben egy erős szélvihar a torony gömbjét és a felette lévő csillagot ledöntötte,de még ebben az évben sikerült a gyülekezet adakozó segítségével visszaállítani a helyére.

1951-ben ugyancsak önerőből, kivül-belül kimeszelik a templomot. 1952-ben aranyos kékre festik a papi széket.. 1961-ben a toronycserepeket is kicserélik és lemezzel borítják a toronysisakot. Ekkor a csillagot és a toronygömböt is kicserélik. 1964-ben bevezetik a templomba a villanyt.

1965-ben 437 lelkes a rátoni református anyaegyház. 1966 után a fiatalok sorozatosan elmennek más városokba szerencsét próbálni, a legtöbbjük Somlyóra és Zilahra megy dolgozni. A falunak 1970-ben 505 fő lakosa 187 telkesházban lakik.

Hagyományos templomi beépített orgonája nincs, van egy két regiszteres elektromos orgonája és egy 3 változatú harmóniuma. 1991-től nincs állandó lelkésze, a pásztor nélküli nyáj szétszéled,  itt is sokan áttértek más felekezetek hítére.

Az egyházközség temploma kiváló állapotban van, 1992-ben 182 hive református vallású. 1998-ban teljesen felújítják a templomot. Mennyezete fehér vakolású sikmennyezet. Tornyában óra nincs. Két harangja van. Harangozása hagyományos.

A rátoni református egyházközségnek jelenleg 175 lelkes gyülekezeti tagja van, a templom belső 7x15 méteres, padjaiban 180 ülőhely, saját kinevezett lelkésszel. A templom K-ny-i tengelyben épült, a nyugati homlokzat előtt  áll a 23 méter magas torony.

A templom fűtése téli hideg időben nincs megoldva. Templomkertje bekerített, rendezett. Egyházközsége a Szilágysomlyói egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Gáspár Zolán, lelkipásztor

tel.: 0740-797622

Rátoni református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.