Selymesilosva református temploma

Templom
Selymesilosva református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1711

Eredetileg római katolikus templom, kb. az 1500-as években épült, torony nélkül.


 

Építése

Gót stílusú,szentélye a nyolcszög három oldalával záródik (lebontásáig). A falakat támasztó-pillérek erősítik. Két ajtaja csúcsíves. Az egyház keletkezésének pontos idejéről nem tudunk, ez körülbelül a reformáció idején a XVI. század elején keletkezett.

Története

1620 körül már reformátusoké a templom, mivel az 1623-ban öntettett 80 kilogramos harangjuk ma is megvan, adományozója Ördög János.

Ekkor még a templom toronynélküli. A harang akkor még a fatoronyba/haranglábba állt. Tulajdonképpen a templom a lakosság általános áttérésekor került a reformátusok tulajdonába.

Tudunk az 1680-ban elvégzett templomjavításról, ezt bizonyítandó a templom alapfalában talált"Pro libertate" rézpénz. A talált három kartácsgolyó viszont egy későbbi Rákóczi idejében történt javításra utal.

1700-ban az egyház egykori levéltára leégett. A templom régi értékes fakazettás mennyezete 1711-ben készült, ezekre a művészien elkészített kockatáblákra, hal, kigyó, vagy szárnyas oroszlán volt festve, vörös és fekete színnel. Az egyik táblán (kazettán) az adományozók Gentsy György és Dobai Banga Erzsébet neve volt olvasható az 1711-es évi dátummal. A régi fedélzet egyik darabján amely keményfából és vasszegek nélkül lett elkészítve DLC Márton Mihály olvasható.

1713-ban készült az egyház egyik úrasztali, belül aranyozott ezüst talpaspohara. Kun Istvánné, Szentkirályi Mária 1714-ben négy terítőt ajándékoz az egyháznak. 1715-ben a helység lakosága színtiszta magyar.

1717-ben készültek el a templom padjai. Szószéki koronája az ugynevezett hangfogon 1756-ban készült. Régi úrasztali edényei/klenódiumai közzül megemlítendő még egy ezüst úrasztali pohara és két fedeles csörös ónkanna 1765-ből, ezüstserlege és ezüsttányérja pedig 1769-ből való. Ez utóbbi kettő Büttösi István munkája és Gentsy család adományozta az egyháznak.

Hetven kilogramos kisharangját 1781-ben öntette a helybeli református eklézsia. A templomot 1801-ben még zsindellyel fedik. Intarziás úrasztala 1866-ban készült el keményfából négy virágtartó alakú  lábbal.

Tornya 1872-ben épült. Petri Mór ilosvai látogatásakor felfigyelt a templom mennyezetének felírására: Tiszteletes Bölöni Pál prédikátor szorgalmatos gyűjtéséből Gencsi György és neje Dobay Banga Erzsébet úrasszony istenes indulatjából Tiszteletes Visky Márton, prédikátorságában végezték be 1711. július 6-án.

Az egyik harang felirata is bizonyítja, hogy régóta létezik református egyház: Concav. Soli Deo Glória Anno Domini MDCXXIII. Ez alatt: íoannes Horváth Cura. Ex Judex Gene: Ac. Nob. Steph. Erdeg. Legalul: Sup. Nobil. Civium 93 Oppidi Ilosva. A templomot 1872-ben felújítják s ekkor fedezik fel a templom alatti sírboltot. 1886-ban 328 református élt a faluban, még ekkor is Ilosva leányegyháza volt Lompért.

1892-ben már rendezett templomkertje és téglakerítése van. 1896-os  templomjavításkor találtak két szentségtartót ami bizonyítani látszik a templom korabeli,eredeti római katolikus jellegét/voltát. Adataink a régi templomi orgonáról nincs, csak az 1904-ben készült 6 változatú orgonájának készítője Kerékgyártó István mester neve maradt fenn az utókor számára. Úrasztali terítőinek és keszkenőinek legnagyobb részét Dobai Banga Erzsébet adományozta a XVIII. században.

A régi tönkrement és leszakadt szószék koronája helyett 1907-ben a Zilahi egyház egy újat adományoz. 1912-ben felújítják a templomot körülvevő  kerítést. 1918-ban belső és külső templomjavításokat végeznek.

1927-es év a templomtörténetében a legnagyobb javítások éve, ugyanis ekkor megnagyobbítják és kapja mai alakját. A régi rozoga portikus helyébe új portikust építenek. Ebben az évben Simon László átdolgozta az orgonát és átvitte azt a legénykarból a gyermekkarba (a templom keleti vége). Sajnálatos módon ekkor történt meg, hogy hozzánemértő emberek lebontották a nagybecsű és műértékű famennyezetet, helyette egy egyszerű vakolt sikmennyezetet hagyva. Ekkor a padokat is felújítják. Egyidejűleg lebontják a templom szentélyét is. Az előző többrendbéli és az ez évi javítások-átalakítások után nyerte mai alakját. 

Eredetileg négy harangja volt, később csak három maradt. 1942-ben 689 lelkes anyaegyház, templomában 60 ülőhely volt. 1950-ben a torony új lemezborítást és villámhárítót kap. Tornyába toronyóra van felszerelve.

1968-ban az eklézsia egy 105 kilós nagyharangot öntettett. 1970-ben 325 telkesházból álló faluban 1101 lélek él. 1972-ben a szilágyballai Domokos mester elvégzi a templom farészeinek a felújítását, ugyanakkor a padokat és a két karzatot lefestik. 1985-ben 699 lelkes a református gyülekezet.

A templom téli fűtése nincs megoldva. A világosságot a templomba 2 ablak a szószékfelöli oldalon, a portikus felöli oldalon pedig 5 ablak engedi be. A szószék téglából van építve. Hárombejáratos temploma kőből, téglából és betonból készült. Három felszerelt harangjából csak kettőt használnak, mert az egyik megvan repedve. Harangozása hagyományos.

A munkanélküliség növekedésével magyarázható az a tény, hogy sok városon dolgozó atyafi hazatért szülőfalujába, így a református lelkek száma újból növekvő tendenciát mutat elérve 2000-ben az 573 főt. 

A templom padjai és a karzatok halványzöld színűre vannak festve (350 ülőhely). A templomhajó (8x24 m) deszkapadlózatú, a templom kivül lemezborítású, portikusa cseréppel van befedve. 2002-ben a selymesilosvai eklézsia 540 fős (református). Egyházközsége a Szilágysomlyói egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Fehérvári Ernő, lelkész

tel.: 0745-848782

Selymesilosva református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.