Szamoscikói református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1799

A cikói egyházközség története összefonódik a falu és a szomszédos Sülelmed egyházközségének történetével.

A falu népének református hitre való téréséről nincs konkrét adatunk. 1678-as nagylétai zsinat Sárközi Jánost, később a debreceni zsinat Akosi Sebestyént küldi cikói lelkipásztornak.

A 1700-as évek elején Szamosardó leányegyháza. 1750 után Önálló egyházközséggé válik, mert Kun István kiegészíti a papi fizetést 10 veder borral és két vízimalom szombati vámjával.

1799-ben szentelik fel református templomát, ami gr. Tholdi Zsigmond és neje Bánffy Rákel bárónő támogatásával épült. Másodszori próbálkozásra, 1808-ban gr. Korda Anna buzgólkodása következtében a cikói pap Sülelmedre költözik.

Cikó leányegyházként csatlakozik Sülelmedhez és ott is marad. Az anyakönyveket is Sülelmeden vezetik 1811-tól. Ezután kevés szó esik a cikói egyházról. A hívek, a feljegyzések szerint csak kismértékben járulnak hozzá az egyház fenntartásához, tele voltak panasszal és szegénységük hangoztatásával - áll a feljegyzésben.

Nagyvonalú patrónusra talál, 1901-ben Péchy Mihályné fedezi a templomfelújítás költségeit, ami száz évig nem volt renováltatva, és a hatóságok már életveszélyesnek nyilvánították. A renoválást a templom belső falán ma is meglévő tábla igazolja: Istennek dicsőségére, a czikói ref. egyházközség híveinek épülésére és a forrón szeretett férjnek, Péchujfalusi Péchy Mihálynak áldott emlékezetére megújította a templomot az 1901. év nyarán, tiszteletes Kiss Pál lelkészkedésének idején, méltós. özv. Péchy Mihályné, szül. gróf Dégenfeld Schomberg Mária.

1910-ben a Péchy család özvegye a régi tornyot szétbontatja, új kőtornyot építtet a templomnak és egy harangot öntet. 1950-ben önerőből a gyülekezet megjavítja a templomot, hasonlóképpen az 1970-es évek során is. Fontosabb klenódiumai a 18. századból valók: ezüst kistányér Sz. Teleki Krisztina adománya 1772-ből. Őnkanna, Telegdi P. Juliánná adománya 1771-ből és egy csipkés úrasztali terítő Toldi Miklósné adománya 1771-ból.

Szamoscikói református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.