Szilágybagos refromátus temploma

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1792

A reformáció előtt katolikus parókia volt.. A reformáció elterjedése és megerősödése a XVI.század derekára tehető.

Története

1663-ban a törökök, tatárok felégették a falut a templommal együtt, a lemészárolt embereket az akkori templom mellé tömegsírba temették el.

A török-tatár martalócok által feldúlt templomot 1674-ben építik újra. Van két darab füles, fedeles nagyon szép virágmintás ónkannája 1683-ból, Füzeki István adománya.

Az 1710-es pestisjárvány 27 református lelket ragad magával. 1715-ben 99 lelkes színtiszta magyar falvacska, többnyire telepesekből tevődik össze, akik újranépesítik a feldúlt és elhagyott helységet.

1739-ben a templomba elhelyezik a padokat. 1748-ban Báró Bánfi László ezüsttányért adományoz az egyháznak. Az 1759-es években Bánfi birtok.

Egyik talpas ezüstkelyhe 1763-ból való. A toronyba 1766-ban felteszik a harangot. Az egyházi anyakönyvet 1767-től vezetik. Ebben az évben Teriényi Erzsébet egy óntányért ajándékoz a gyülekezetnek.

Országszerte megindul a tempolomépítészet, Szilágybagos sem kivétel, nagy lendülettel itt is megindul: 1792-ben kezdik el az új templom építését a két Bánffi: Dénes és Farkas anyagi támogatásával. A jelenlegi templom építési idejét a templom mennyezetén örökítették meg: „Ezen ref. templom kőtornyával együtt 1792, 93, 94 esztendőkben isten segedelmével épült."

Középső harangja 250 kilógramos, 1793-ban öntették. A harangfeltevéssel még várni kellett, mert a torony csak 1794-ben épült meg. A toronygömb feltevése és a torony sisak bezsindelyezésére 1795-ben került sor. 1796-ban fejezik be a belső-külső vakolást, festést. A templomszentelésre 1798-ban került sor.

Toronyórát szerelnek fel 1800-ban. Református temploma alatt sirbolt van, ide temették 1824-ben báró Bánfi Eleket. 1846-ban felújítják a templom zsindelyezését. 1850-ben a helység neve Bágos, ebben az évben megalakult a dalárda (bagosi harmónia).

1854-ben felszentelték a Kolozsváron készítettett harangot. 1882-ben már Szilágybagos néven szerepel. 1888-ban a korhadozó zsindelytetőt megjavítják. 

Szépen gravírozott ezüstpohara virágmintás évnélküli, adományozójának neve sem maradt fenn. 1900-ban 1188 lakosből 1002 református. Ebben az évben cserélik le a templomról a zsindelytetőt és először fedték cseréppel, a 7 regiszteres orgonát. Kerékgyártó István építette, úgyanebben az évben.

1910-ben Ferenczi Margit egy nagy ezüst kenyérosztó tányért ad az egyházközségnek. 1917-ben kis és nagyharangját elrekvirálják. A templom Ék-Dny-tengelyben épült. A délnyugati homlokzat előtt álló torony magassága 36 méter.

1921-ben a templom tornyát bádoggal fedik. 1927-ben két harangot öntett az eklézsia a nagyszebeni Schieb műhelyben., egy 70 kilógramos kisharangot és egy 320 kilógramos nagyharangot. Szükségből 1935-ben támpillérekkel erősítik meg a templomot.

1937-ben Soltész István nagyváradi orgonamester javította és felújította az orgonát. Református anyaegyházának gyülekezeti száma 1938-ban eléri az 1290 lelket. Keresztelő kancsója 1940-ből való.

1958-ban a templom tornyára villámhárító került. Templomi beépített orgonája 8 regiszteres. 1968-ban elkészült a templom portikusa is. Tornyában három harang van felszerelve. Harangozása hagyományos.

1970-ben 485 telkesházból álló falu 1660 fős lakos él. A szószék felöli oldaslon három, a portikus felöli oldalon pedig négy ablak engedi be a világosságot.

1982-ben Szabó Miklós és Nagy Mária emléktáblát állított a főbejárat fölé. 1984-ben a református gyülekezeti tagok száma 1000 fő. Temploma cseréppel van fedve, a toronysisak pedig lemez borítású. A templomhajó mennyezete új fakazettás, műértéke csekély, kék mezőben fából kivágott sárga csillagokkal.

1992-ben 1018 lelkes anyaegyház, akkor amikor a község összlakosága 1537 fő, ebből 1018 református vallású. Úrasztali terítői újkeletűek.

Templombelsőjében (10x21 m) két karzat helyezkedik el, az egyik az ifjúsági a másik pedig orgonakarzat. Az ülőhelyek száma 500 fős.Téli hideg időben fűtése nincs megoldva. Jelenlegi négyfiatornyas temploma van. 1992-ben ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. 2001-ben a gyülekezet 1000 lelkes. Templomkertje rendezett, környéke fákkal és díszcserjével beültetett. Egyházközsége a Szilágysomlyói egyházmegyéhez tartozik.

A község református temetőjében kapott örök nyugvóhelyet báró Bánffy János 48-as honvédezredes, sírhelyét emlékkővel jelölték, melynél minden mércius 15-én gyertyás-koszorúzási megemlékezést tart a község lakóssága.

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Fehérvári Gyula, lelkipásztor

457262Boghis nr. 95, jud. Salaj

tel.: 0260-623706, 0745-868670

Szilágybagos refromátus temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.