Szilágyballa református temploma

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1782

1556-ban térhettek a ballaiak református hitre, amikor Szegedi Lajos református prédikátor a környéket a reformáció híveivé tette.

 

 

Története

1635-ben Tura Borbála aranyozott ezüst úrasztali kelyhet adományoz az egyháznak. A település többször elvesztette önnálóságát az idők folyamán, de 1654-től véglegesen anyaegyház, addig Magyargoroszló leányegyháza volt.

Ebben az időben kicsi fatemplomának különálló tornya volt. 1677-ben itt száll meg Thököly Imre fejedelem, Zrinyi Ilona második férje. 1684-ben önttetett kisharangja 75 kilogrammos.

Aranyozott ezüst úrasztali pohara Johan Nagy de Balla adománya 1700-ból. Füles, fedeles borosztó ónkannája 1705-ből P.Mosoni Péter ajándéka. 

1754-ben Bánfi birtok, ekkor a település ev. református magyar község. Első fatornyos templomának építéséről adataink nincsenek, csak annyit lehet tudni, hogy egyhajós portikus nélküli, zsindelytetős templom volt.

1760-as oklevelekben emlitik először Balla néven. 1762-ben Bessenyei Bálint ajándékoz az egyháznak egy óntányért. Anyakönyvét 1775-től kezdik el vezetni.

1782-1784  között kőből és téglából építenek templomot a fatemplom helyébe, ekkor már elkészült a portikus is. A legrégibb harangja 165 kilogrammos s már ezzel harangoztak 1784-ben amikor befejezték a kőtemplom építését.

1797-től már rendszeresen vezetik az egyházi anyakönyvet. Az 1800-as évek elején Demjén Márton kurátor ajándékoz egy óntányért az egyháznak.

1802-ben már orgona búg a templom jobboldali karzatán. Domokos Márton, Demjén Márton és Máriási Benjamin kurátorok idejében nagyon szép eredményeket ért el az egyházközség. 1828-ban Maksai József és neje Ballai Erzsébet egy úrasztalt ajándékoz az egyháznak.

A kőtemplom tornyának építését csak 1835-ben fejezik be, a templom tornyát a zilahi templom mintájára készítették el. 1862-ben a templom elavult zsindelyfedelét cseréptetővel cserélik fel. 1863-ban egy nyolcregiszteres 10 változatú orgonával cserélik ki a régit, ezt Debreczeni István orgonakészítő mester készítette.

Úrasztali aranyozott kenyérosztó tányérja 1869-ből, Bálint Gergely ajándéka. 1891-ben 1053 magyar lakos lakja a községet, amelyből 1033 fő református vallású. 1894-es év tavaszán a portikust lebontják és bővítési munkálatokat végeznek a templomon. A délnyugati oldalfal kibontásával egy kisebb oldalhajót (5x6 méteres) építettek hozzá.

Elvégzik a templom belső festését és kijavítják a templomkerítést. 1897-ből való keresztelő nikkelezett fémből készült kancsójának adományozója ismeretlen. 1900-ban 1086 lakosból 1060 református. 1910-ben a kisközséget 1174 magyar lakta. Ebben az évben Molnár Sándor gépgyárában, Zilahon  megjavítják az 1684-ben öntetett kisharangot.

1913-ban már Szilágyballa néven emlitik.1917-ben az első világháború idején, elviszik az egyház két harangját hadicélokra. A kisebbiket 1918-ban visszaadják. 1924-től kezdve a templom környéke rendezett, betonalapzatú vaskerítéssel körülvéve.

Simon László orgonakészítő mester ebben az évben új sípokat szerel a templomi orgonába. Az orgona felújítása után 12 regiszteres lett. A nagyobbik harang helyett 1928-ban a kuzsiri Klein Oszkár-a hivek kérésére egy  315 kilogrammos harangot önt, amit a helyi eklézsia hozzájárulásából fizetnek ki. 

Templomhajójában három karzat van. 1970-ben 1375 lakos élt a faluban 395 telkesházban. Évnélküli fedeles borosztó ónkannája ismeretlen adományozótól származik. 1977-ben 1514 fő lakik a községben, ebből 150 fő román nemzetiségű. Legújabb 1980-ban önttetett harangja 220 kilogrammos, a tenkei Vas Zoltán készítette a gyülekezet pénzén.

Boncidai Mihály helybeli versfaragó halála után, három kötetre való, vallásos tárgyú versei kiadatlanul maradtak. A falu lakossága 1992-ben 1635 fő, ebből 1238 lélek református, 2,29 % a megye összreformátusának.

1993-ban újból teljes belső és külső felújításon ment át a református templom. 1996-ban a templomhoz portikust építenek. A templom Dk-Ény-i tengelyben épült, az északnyugati homlokzat előtti 25 méteres tornyában óra áll.

2000-ben Szilágyballának 1000 lelkes gyülekezete és 420 ülőhelyes szép nagy temploma van. Úrasztali terítői kivétel nélkül mind újkeletűek. A templom hajója 6,5x24,  fűtése a szószék mellett levő nagy csempekályhával történik. Harangozása villamosított, ám a rosszul elvégzett munka eredménye az, hogy az elektromos meghajtású szerkezetet nem tudják használni. Így a harangozó a hagyományosnál is "hagyományosabban" harangoz, mert egyik harangját kézzel kondítják meg, mivel nincs harangkötele.

A templom környéke rendezett. 2002-ben 990 főre csökkent  református gyülekezete amely a Zilahi egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Szilágyballa református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.