Szilágyborzás református temploma

Templom
Szilágyborzás református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1785

Eredetileg ferencesrendi templom, a Barát réten állt.

Építése

Biztos forrásból tudjuk, hogy a templom északkeleti része még a reformáció előtt készült. A reformáció előtt a nagyfalusi pálosok szolgáltak itt.

Története

1650-ben Bözza István aranyozott ezüst kelyhet ajándékozott az egyháznak, ugyanebből az évből való a legrégibb úrasztali terítője és egy ismeretlen adományozó által adott réztányér.

Egy fedeles borosztó ónkanna 1699-ből P.Z. ajándéka. 1713-ban Erdőteleki Erzsébet egy aranyozott ezüst kelyhet adományozott az egyházközségnek. 1715-ben színtiszta magyar település (108 fő.).

1740-ben átépítik a templomot. 1740-es év van bevésve szépmivű keresztelőedényébe. Megemlítendő tény, hogy az úrasztali felszerelés legtöbbje adomány és történelmi egyházaink általában a XVI.-XVII. században kapták az akkor még adakozni tudó tehetősebb hívektől.

1745-ben egy ismeretlen adományozó fedeles borosztó ónkannát ad az egyháznak. Rozman Susana ajándéka 1747-ben egy óntányér. Az egyház 1766-ban kezdi vezetni anyakönyvét.

A XVIII. Század második felében román családok települnek a faluba. 1774-ben Talyai Ferenc fedeles, füles borosztó ónkannát ajándékozott az egyházközségnek. Kegyszerei között van még két régi felírás nélküli óntányér ismeretlen időből.

1785-ben bővítik a templomot s ezután nyerte el mai alakját. Ekkor még a templomnak és tornyának zsindely fedele volt. Itt található Szilágy megye legnagyobb úrasztali edénye, egy 1798-ból való borosztó pléhkanna.

1847-ben 384 lakosból csak 215 lélek református. A négyregiszteres orgonáját (ismeretlen mester műve)1864-ben vette az egyházközség. A többi görög katolikus vallású. 

A templom Ék-Dny-i tengelyben épült, templomhajója 17 méter hosszú és 7 méter széles. Két karzata van, az egyik az orgonakarzat, a másik az ifjúság karzata. Orgonakarzatán egy oldal ablak van beépítve.

1922-ben újrazsindelyezik a templomfedelet. 1937-ben a tornyot illetve ennek sisakját lemezzel borítják. Régi hat regiszteres orgonája gyenge, állandóan javításra szorul. 1938-ban 410 lelkes az anyaszentegyháza.

A mai templom északi fala még a régi apátsági pálos templom megmaradt fala, amit beépítettek az új templomba. 1941-ben 600 fő a falu lakossága, ennek 75,5 % református.

1942-ben említés van egy szép kockás, régi díszekkel festett templommennyezetről. Egyházi levéltári adatokból tudjuk, hogy Borzási István helybeli nobilitás egy aranyozott kenyérosztó ezüsttányért adományozott az egyháznak, ami 1942-ben készült leltárban már nem szerepel. Ebben az évben gyülekezetének száma 443 fő.

A II. világháborúba hadicélokra elvitték az egyik harangját  1944-ben az aknaszilánkok nagyon megrongálták a templomot. Portikusa 1947-ben épült, ezen két ablak található. A templomban a portikus felöli oldalon három, a szószék felöli oldalon pedig egy ablak van.

Az 1947-ben  végrehajtott javítás alkalmával a megrongálódott régi kazettás mennyezetet leszedik. Szakember hiányában a kazettákat nem újították fe, nem restaurálták, így pótolhatatlan kárt okozva, egy műremekkel kevesebb maradt az útókor számára.

1949-ben megjavítják a tetőszerkezetet és cseréppel fedik be. 1954-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával templomjavítási munkálatokat végeztek el. 1957-ben a templom külső és belső festésére került sor, ebben az évben öntetett harangjuk is felkerült a délnyugati homlokzat előtti 25 méter magas toronyba.

1965-ben éri el az anyaegyház a legnagyobb lélekszámot, ugyanis a gyülekezet ez időben 650 lelket számlált. 1966-ban bevezetik a villanyt a templomba. Ez időtől kezdődően a lakosság száma állandóan csökkent.

1968 óta a falu adminisztrációja Szilágynagyfaluhoz tartozik. 1970-ben Szilágyborzáson 165 telkes házban 574 ember élt. 1978-ban egy szélvihar leborította a torony sisakszerkezetét. 1980-ban 318 lelkes volt a helybeli anyaszentegyház. 1982-ben 324 lelkes a református gyülekezet.

A szószék faburkolatát 1986-ban készítették. Három harangjából csak kettőt használnak a 67 és a 56 cm-eseket, a kicsi 36 cm-es, felírat nélküli harangját nem lehet használni, mert elvan repedve. Harangozása hagyományos. Templomtornya és ennek feljárata a megye református templomainak legtisztábbika, lomtalan és karbantartott.

1992-ben 352 lelkes faluban 315 magyar élt, ebből 290 református vallású. Borzáson a reformátusokon kívül ortodox, adventista és baptista vallásúak is vannak.

1994-ben újrafestik az egész 175 ülőhelyes templomot. Egy hatregiszteres orgonája és két harmóniuma van. Orgonáját 1995-ben Domokos Cs. Domokos újította fel, tette használhatóvá.

Az 1997-es templomjavításkor megtalált római stílusú sekrestyeajtót, szakember hiányában visszafalazták. Toronyórája is van. 2000-ben a falu lakossága 300 fő körül mozog. A református gyülekezet lélekszáma 250 fő.

Jelenleg a Szilágysomlyói Egyházmegyéhez tartozik. Templomhajójának síkmennyezete fehér vakolású. Temploma cseréppel fedett, a toronysisak pedig lemezzel van borítva. Téli hideg időben a templom fűtése nincs megoldva. Templomkertje rendezett.

2002-ben a borzási református gyülekezet 208 főt számlál. A falu lakossága kiöregedett, a fiatalok elmentek, és fennáll annak a lehetősége, hogy egy-két évtized leforgása alatt a falu megszűnjön élni, azaz fennállásának 800. évfordulóját nem lesz, aki megünnepelje.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Bogdán Szabolcs, lelkipásztor

457263 Bozies nr. 87, jud. Salaj

tel.: 0260-623887; 0723-282737

Szilágyborzás református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.