Szilágycseh református temploma

Templom
Szilágycseh református temploma
Település:
Építés ideje:
1519

A templomot és az egyházat az 1601-ben lezajlott goroszlói csata alkalmából feldúlják, ekkor a templom leégett, de a régi stílusban építették újra 1604-ben.

Építése

Ősi református temploma 1519-ben épült, tulajdonképpen kápolna, késő gót stílusban. Földesúri alapításának köszönheti keletkezését. Említésre méltó esemény egyháztörténeti szempontból, hogy a település adott helyett 1599-ben az itt megtartott református közzsinatnak.

Története

A templom tornya 1614-ben készült el. Az utókor számára fentmaradt adatok szerint a szilágycsehi református templomot a Drágffiak építették. Drágffy János országbíró, az a Drágffy aki az 1526-os mohácsi csatában életét vesztette.

A XV. században épült templomoknál már új boltozási eljárások és formák jelennek meg. A templom eredetileg római katolikus templomnak készült. Szentélyboltozatán a keresztboltozat alapelrendezéseit ismerhetjük fel, de a szentélyzáródás terét már a boltfelületek további részekre tagolásaképen, az összetettebb csillagboltozat fedi.

E műemlék templom szentélyének déli falát egy 1519-ből származó szegmentíves, edikulás, reneszánsz szentsír fülke díszíti. A szentélyboltozat egyik zárókövén a Drágffyak címerét láthatjuk.

A város központjában épült református templom szentélyének talajában két 1500-ból való sírkőlap fekszik. Gót stílus utolsó idejében épült templomának ablakai s ajtajai csúcsívesek, szentélye hosszúkás. amit négy csúcsíves ablak díszít.

1643-ban synodust tartanak itt. 1660-ig mentes volt a török közvetlen zaklatásaitól. Ekkor Nagyvárad, Erdély kulcsa, török kézre kerülvén, Kraszna és Középszolnok vármegyék a váradi basa alá rendeltettek. Ezzel a Partiumnak ez a része is nyílt terévé vált a törökök zsarolásának és pusztításának.

A református gyűlekezet birtokába került egy 1701-es évszámot viselő kenyérosztó óntányér B.R. monogrammal. A templom első nagyjavítását 1702-ben végzik. 1715-ben tiszta magyar lakta település.

A szilágycsehi eklézsiához került egy úrvacsoraosztó pohár amit 1714-ben Árva Kapi Anna a Magyarperceli eklézsiának ajándékozott. Árva Kapi Anna 1716-ban egy ezüst kenyérosztó tányérral gazdagítja a gyülekezet vagyonát. 1717-ből származik egy nagyon szép kivitelezésű értékes címeres aranyozott ezüst kehely (Wesselényi Anna).

1723-ban Fedeles borosztó ónkannát ajándékoz az egyháznak Kovács Mihály. Az egyház tulajdonában van egy évnélküli füles, fedeles ónkanna, adományozójának neve sem ismeretes.1730-ban Kovács Mihály és Bagosi Judit egy óntányért adományoz az egyházközségnek.

A műépítészek által csarnoktemplomnak nevezett szilágycsehi templomon 1751-ben újból nagyjavítást eszközölnek. Az egyházi anyakönyvét 1765-től vezetik. A református templomot 1801-ben egy-egy oldalhajóval bővítik, ekkor a boltozatot is renoválják. A templom nyugati homlokzatán új harangtornyot építettek.

1839-ben Székely Eszter egy úrasztali abroszt adományoz az egyháznak. A szószékkel szemben álló karzatot 1845-ben építették. 1869-ben 2462 fős település, ekkor fiatornyos sisakját barokkos bádogsisakkal helyettesítették. 1880-ban 2451 lakosa van a településnek.

Két középkori harangja szólítja híveit az istentiszteletekre. 1890-ben 2736 fő lakosból 2511 magyar, ekkor a helybeli református gyülekezet 1978 lelkes.

1892-ben Hunyadi László templomfestő elvégzi a templom teljes festési munkálatait. 1893-ból való csipke terítő közepén egy kehellyel. 1896-ban elkészült Székesfehérváron a 12 regiszteres templomi orgona. Ez a beépített orgona Szalay Gyula műorgona-építő munkája.

1905-ben újból bővül a templom és különböző javításokat hajtanak rajta végre., így alakult ki egy kereszt alaprajzú hárombejáratos templom. Szerkezetileg az átépítések során a templom meggyengült. 1910-ben 3446 magyar és román lakik a városkában.

1918-ban elviszik hadicélokra a templom egyik harangját. 1924-ben megtörtént a templom külső renoválása is. 1927-ben az elvitt harang helyett újat öntetett az eklézsia. Két harangja van. Harangozása hagyományos.

Kehelyalakú szószéke massziv, téglából épített, vakolása olajfestékkel bevonva. Tölgyfa úrasztala értékes szép-kivitelezésű. Díszítése ugyanaz mint az asztal körüli 5 előpadokén, faragott virágmotívumok. Régi úrasztali edényei között van egy pár újkeletű is. 1930-ban Márton Gyula főjegyző egy  ezüst kenyérosztó tányért adományoz az egyházközségnek.

1938-ban a városnak 2739 lelkes református anyaegyháza van. 1942-ben a szilágycsehi református gyűlekezet 2749 lelkes. Templomában 800 ülőhellyel. A templomot ekkor fák és bokrok veszik körül.1947-ben Lakatos Ferenc asztalos és Balogh Irénke egy aranyozott ezüst  kelyhet ad a gyűlekezet számára. 1951-ben felújítják a templomot, a hivek önkéntes adakozásaiból.

1958-ban a toronyszerkezet megjavítására is sor került. Nyugat homlokzat előtti tornya 40 méter magas. 1968-ig  esperesi székhely. 1969-ben  felszerelik a kehely alakú nagyon szép fafaragásos keményfából való csillárt.  Templomhajójának mind a négy oldalán karzat áll.

1992-ben a román sztatisztikai felmérések szerint Szilágycseh református gyülekezete 3360 lelkes. Az egyházi  nyilvántartás szerint pedig 3989 lélek van bejelentve. 1999-ben itt tartották meg az egyházkerületi közgyűlést.

2000-ben 3010 lelkes a szilágycsehi református gyülekezet. Templomkertje fásított virággal beültetett rendezett. Jelenleg a Zilahi egyházmegyéhez tartozik.

A 2004-ben megkezdett általános templombelsőt átalakító nagy javítást 2005-ben fejezték be. A nagyjavításkor megoldották a templom központi fűtését is.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Molnár Kálmán, lelkipásztor

Cím: 4762 - Cehu Silvaniei, Str. Gh. Pop de Bãsesti Nr.20, Jud. Sãlaj,

tel.: 060/650716

Tóth László, lelkipásztor

455100 Cehu Silvaniei, str. Gh. Pop de Basesti nr. 20, jud. Salaj,

tel.: 0260-650716, 0740-973884;

e-mail: tothlaszi @yahoo.com

Szilágycseh református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.