Szilágyerked református temploma

Templom
Szilágyerked református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1869

Bunyitai Vince említi, hogy Erkednek 1470 körül volt egy fakápolnája. Evangéliumi református egyháza mindjárt a reformáció után keletkezett.

Építése

Az első református templomát 1760 körül kezdték építeni, a Templomtér valamelyik felső részében, valószínű a mai iskola helyén. A helybeli gyülekezet 1770-től Kusalyhoz tartozott, és a kusalyi egyházközség leányegyháza lett.

Története

Kezdetben a szilágyszéri egyház leányegyházaként működött. Említésre méltó egyik legrégibb úrasztali terítője, amely 1733-ban készült.

Második legrégibb úrasztali terítője 1830-ban  került az egyház birtokába. A harmadik régi úrasztali terítője egy fekete selyemből készült terítő, 1868-ban volt adományozva.

Jelenlegi templomát égetett téglából Wolfart Mihály nagybányai mester vezetésével 1869-1885 között építették. A 26,5 méter hosszú és 10,5 méter széles templom építése a régi templom lebontása nélkül kezdődött. Az új templom falaival körbevették a régi, kis templomot, hogy amíg az új templom elkészül, a gyülekezet tudja megtartani a maga istentiszteleteit. Csak az új templom elkészülte után bontották el a régit.

Orgonája 4 oktávos és hat regiszteres, 1885-ben készült, Kolonics István kézdivásárhelyi mester 171. műve. Ebben az időben Erkeden 25 család élt.

1890-ben 536 fős kisközség, ebből 445 magyar református lélek. 1896-ban még működik a falu felekezeti iskolája, melynek harangcsengője ma a templom tornyának alsó részében van felszerelve a nagyharangok alatt.

1903-ban a református templom fedele zsindellyel volt befedve, majd 1962-ben újabbra cserélik. Az első világháborúba elvitték az egyik harangját, amit soha nem kaptak vissza.

A háború után az egyházközség újból Kusalyhoz tartozik. 1926-ban Szántó Bálint gondnok  hatodmagával vett részt a Szilágysomlyón megrendezett IV. egyházmegye presbitereinek konferenciáján.

1928-1930-as években a református egyház elveszti  egyeduralmát. Megjelennek a babtisták. A gyülekezet létszámának apadását az elvándorlással és azzal lehet magyarázni, hogy nem mindig volt választott papjuk.

Nagyon sokan beszolgáltak vagy a kolozsvári teológiáról küldtek ki teológusokat szolgálni. 1938-ban 463 református lélekből álló gyülekezete volt.

Úrasztali edényei régiek: két óntányér, egy ónkanna, egy talpas kehely és egy borosztó úrvacsoraosztó pohár ismeretlen időből, dokumentumok nem maradtak fenn az adományozóikról. 1941-ben 472 református élt a faluban. Az erkedi református egyház 1955-től válik önálló egyházzá.

A már említett régi úrasztali terítőin kívül a többi mind újkeletű. A faluba gyökeret vernek más vallásúak is. A pásztor nélküli nyáj szétszéled. Az öregek elhalálozásával lassan apad a a falú reformátusainak a száma.

Két harangja újkeletű (mindkettőt Nagybányán öntették), az egyik 1984-ben 90 kg, a másikat pedig 1986-ban (60kg) önttették, Váradon, illetve Nagybányán. A kisharang felirata: A hívek adományozásából újraöntve 1984.

Harangozása hagyományos. Egykori levéltára rendezetlen. A régi dokumentumok szétszorva rendezetlenül találhatók a torony alatti helységben. 1992-ben a falu összlakossága 584 fő volt, ebből 315 magyar református.

Mai temploma eredetileg és most is fényes lemezzel van borítva. Toronyórája nincs. A templom mennyezete előbb fehér síkmennyezet volt, később a mennyezetre egyszerű kékre festett fakazettákat erősítettek. 1997-ben 273 lelkes gyülekezeti tagja volt a helybeli református egyházközségnek.

A szószék és koronája a mennyezet és a padok mind kékre vannak festve. Téli hideg időben a 10x24 méteres templombelső fűtése nincs megoldva. 2000-ben  287 lelkes a gyülekezete és 318 ülőhelyes szép temploma van.

Templomkertje rendezett. Az egyházközség a zilahi egyházmegyéhez tartozik. Kinevezett papja nincs. Az istentiszteleteket  a beszolgáló lelkészek tartják meg.

2000-től a kusalyi lelkipásztor jár át szolgálni. 2002-ben végre kinevezett lelkipásztort kapott a falu. A templom tengelye Dk-Ény-i, az északnyugati momlokzatánál egy 24 méteres torony áll. Jelenleg a Zilahi Egyházmegyéhez tartotik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Balázs Zoltán, lekipásztor

457081 Archid nr. 77, jud. Salaj

tel.: 0260-653017, 0740-576688;

e-mail: erkedbalazs@yahoo.com

Szilágyerked református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.