Szilágygörcsön református temploma

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Korábbi egyház:
REF
Építés ideje:
1890

A reformáció korán tért hódított ezen a vidéken is. 1560 körül már saját temploma van.

Építése

Hiteles források bizonyítják, hogy 1680-ban már fatemploma volt a helybeli reformátusoknak. E templom szószéke előtt találták meg a falu első református papjának a koporsóját, 1592-es dátummal, amikor a padozatot felbontották, hogy elkezdjék a kőtemplom építését.

1792-ból találtak egy toronyépítési költségvetést, majd 1794. január 26-ról egy templomépítési szerződést, amely kimondta: a templomunkat kőből, téglából és mészből újraépíttessük a Zilahon lakó Kalló György és Pamer Johanes pallérokkal, tekintetes dalnoki Miklós István költségén.

Története

1659-ben partialis zsinatot tartottak itt. 1715-ben 72 lelkes településen, valamennyi lakos magyar volt. Ebből az időből származik egyik borosztó ónkannája. 1720-ban a 234 fős településen 126 magyar és 108 román élt.

Az egyház harangjára vonatkozó első adat 1771. május 2-ról van, amikor a diósadi ecclesia 1767. április hónapjában új harangot akarván öntetni, elcseréli pénztoldás ellenében a görcsönivel. Körülbelül ez az a kis harang, „melyet a GörcsÖni Ev. Reform. Eklésia, a gonosz és ármánytól megtámadott magyar haza oltalmára szükséges ágyuk anyagául felajánlott 1849. január 9-én".

1733-1734-ben a falu közössége Wesselényi segítséggel r.k. templomot épitettek. Régi kegytárgya egy óntányér 1760-ból való adományozójának neve ismeretlen. Jancsó Ferenc 1775-ben egy aranyozott  ezüst borosztó  kelyhet adott az egyháznak.

Egyházi anyakönyvét 1789-ben kezték el vezetni. A templom keleti, oldalsó bejáratának falába két olajágas sírkőkeret van beépítve 1789-es és 1793-as dátumokkal.

Valószinű, hogy fatemplomát 1792-ben átépítették, mivel egyik forrásanyag említi az 1792-ben készült kőtornyot, ekkor még a templom zsindellyel volt beborítva.

A XVI.század elejéig Görcsön Szilágyfőkeresztúr leányegyháza, később önálló anyaegyház; ebben az időben ide tartozott a cigányi gyülekezet is.

1827-ben a négy fiatornyos haranglábba felhúzták az eklézsia pénzén, az Andráschofszky Efraim és János által öntött kis harangot. 1841-ben a hívek adományaiból megöntették a második harangjukat is. 1847-ben 280 lelkes anyaegyháza volt Görcsönnek. Szép Wesselényi kastély állt itt.

1868-ban 440 lelkes a görcsöni és 35 lelkes a cigányi gyülekezet. 1890-ben Kassai Gábor zilahi építész tervei alapján újraépítették a régi kőtemplomot. Ebben az évben a falu lakossága 930 fő volt, ebből 589 magyar és 341 román.

Evangéliumi református gyülekezetének száma 527 lélek. 1891-ben mind leányegyház idetartozik Nyirsid 65,Vaja 35, Haraklán 7 és Cigányi 6 lélekkel.

1892-ben már készen állt a templom-négy fiatornyos,oldaldeszkás nyitott harangláb 2 haranggal. A templom ülőpadjait 1905-ben készítették, azóta a templom 200 ülőhelyes. 1910-ben 1068 magyar és román lakja a községet. 1911-ben 1010 lakosból 536 református vallású.

Temploma egyhajós, 16 méter hosszú, 9 méter széles és 10 méter magas. A templom északnyugati homlokzat előtti torony 20 méter magas. 1920-ban 1128 lakosból 678 magyar. 1938-ban a görcsöni anyaegyház 640 lelkes. 1941-ben 681 református élt a faluban. 1966-tól a helybeli pap jár ki Nyirsidre istentiszteletet tartani.

A templomba való bemenetel az oldalbejáraton és a portikuson keresztül történik. 1970-ben a falunak 331 telkesháza volt amiben 1025 fő lakott. Úrasztali terítői mind újkeletűek.

A templom Dk-Ény-i tengelyben épült, belső terében két karzat található. A gyülekezeti éneklést villanyorgonával kisérik, mert a görcsöni reformátusoknak hagyományos beépített orgonája nincs. 1980-ban 665 lelkes a református eklézsia.

A harangokat villanymeghajtású szerkezettel szólaltatják meg. A templom toronysisakja lemezzel van beborítva. 1992-ben 450 lakosú településen 240 román és 210 magyar élt. Egyházközsége 193 lelkes volt ebben az időben. Ettől az évtől kezdve villanyorgonát használnak.

Cintermében az itt szolgáló, itt elhalálozott lelkészek nyugszanak. Központi fűtése nincs, a téli hideg időben a fűtés nincs megoldva. 2000-ben 296 lelkes anyaegyház 200 ülőhelyes templommal. A templomkert gyümölcsfákkal beültetve rendezett. Jelenleg a Zilahi Egyházmegyéhez tartozik.

 

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Szilágygörcsön református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.