Szilágylompért református temploma

Templom
Szilágylompért református temploma
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1777

Temploma a helység régi temetője helyén épült 1500 körül.

Építése

Református egyháza 1739-ben alakult és tíz évig Ilosva leányegyháza volt. A templom 1777-ben épült Gencsi István és neje, Péchi Klára, ilosvai lakosok által felajánlott telken.

Története

A telket a régi temető melett amelyen a templom épült Gencsi István és Péchi Klára adományozta az egyháznak.

1744-beli szép kivitelezésű kelyhe ma már sajnos nincs meg. Hat darab fedeles fűles ónkannájából / 1750-es évből / már  csak két darab található az egyház tulajdonában, az egyik Pókai Judit ajándéka.

54 cm-es harangját 1769-ben öntette a lompérti eklézsia. Urasztali ezűst poharát Csögi  Ferenc és Bereghi Mária adományozta 1774-ben.

Mennyezete festett allegorikus képekkel, összesen 172 kazetta borítja amit Asztalos Budai Sámuel készített 1778-ban. Ugyanebben az évben készűlt el a prédikáló szék is, András legénye révén, ki testvére volt Sámuelnek.

Kazettás mennyezetének szépségével, felíratos tábláival, kővirágos-sárkányfejes katedrájával nem sok erdélyi templom vetekszik. A virág- motívumokkal vagy egyéb díszítő elemekkel festett, rácsdíszes és nagyon sok  furcsábbnál-furcsább jeleneteket, szörnyeket, állatokat rögzít.

Igy többek között látható: Pegazus, Jónás, szirén, hold, sas, daru, oroszlán, bárány, földömb, krokodilus, szamár, stb. Egyik fakazettáján Barátosi ifjú Porzsolt Sámuel neve olvasható MDCCLXXVIII /1778/ év.

Több felirat nélküli is van. A magános, kifeszített szárnyú főnix mintha repülne, egy másikon meg az öntestét csípő és aláhulló, vérével három kicsinyét tápláló jól ismert szimbólum áll előttünk.

Rövid, ószövetségi áttekintést ad a figurális képek jelentős része: Föld golyóbisa, Ádám, Éva, Noé bárkája, alvó férfi, felette gazdagon termő fa (Ábrahám ígérete), József, jerikói kémek visszatérése, Jákob lajtorjája, Góliát és három Jónás-ábrázolás. Sajátos, eredeti kincse a templomnak a népi hitvilágot kifejező kazetták sora: jó és rossz szerentse kereke, emberevő madár, szerentse asszonya.

A kazetták közül kettő értékes írásos forrás, melyből a mennyezet készítőjének s a korabeli lelkésznek a nevét is megismerjük: 1. Szeretem Én Istenem, Én Lompérti Reformáta Eklésiát. A Te Házadat És Ennek Egész Mennyezetét. Tulajdon Magunk Költségével Építettük MDCCLXXVIII Solt. LXXXXTV. Fizesse meg Tenéked az Úr a Te Tselekedetedet és légyen tökéletes a Te Jutalmad az Izraelnek Ura Istene előtt e dologért;

2. Emlékezzél meg rólam Lompérti Reformáta Eklésiáról Én Istenem e dologba Meljet Tselekedtem az én Istenem Ez Házával. Ennek kőfalait újólag Építettem Tulajdon maga költségével MDCCLXXVII esztend. Nekem XIII W. 14. Tiszteletes Barátosi Ifjú Porsolt Sámuel Uram akkori Papságában. I. Sámuel II. 18. Egy harmadik kazettán meg ez olvasható: Kolosvári Czéhes Asztalos Budai Sámuel Készíttése Ezen Mennyezet. És Az Prédikálló Széknek is Festése 1778 Esztendőbe Testvére András Legénye Lévén.

Porzsolt Sámuel egy kenyérvágó fatányért ajándékoz az egyháznak 1779-ben. 1807-ben Csőgi Zsuzsánna és Uray Sándor egy ezüst tányért, 1834-ben egy szép  úrasztali terítőt Dévai Klára ajándékoz az egyháznak.

Hat regiszteres orgonája 1842-ben került a karzatba, építőjének nevét homály fedi. 1847-ben a település lakóinak száma 671 fő, a református gyülekezet pedig 474 lelket számlál.

1875-ben Balla László zsindellyel fedte a templomot. 1890-ben 704 fős faluban 442 magyar él, ebből ev. református 420 lélek. Fejér Ferenc pap és Gaál József főgondnok idejében újrazsindelyezik a templomot. 1903-ban a tornyot bádoggal fedik be.

A szószék felöli oldalon 1 ablaka, a portikus felöli oldalon pedig 4 ablak van. 1912-ben öntötték a nagyobik harangjukat. 1917-ben hadicélokra elviszik a harangot. 1924-ben nagyjavítást hajtanak végre a templomon.

1828-ban a háborúba elvitt harang helyett Nagyszebenben egy 71 cm-es újat öntettek. 1934-ben a templom zsindelyezését, lemezzel cserélik ki. 1938-1942 között változatlanul 675 lelkes az anyaegyház.

Faragott kőszószékje múzeális értékű. 1954-ben nagyjavítás, amikor a padokat is újrafestik. A szószék és a korona , padok és a karzatok világos kékre vannak festre.

Templomának két karzatja van, az egyik ifjúsági a másik orgonakarzat. 1980-ban 744 lelkes a helybeli refomátus gyülekezet. Egy régi úrasztali terítőjén kivül a többi mind újkeletű. Urasztali edényei /klenodium/ közzül még megemlítendő egy keresztelő fedeles kancsó, egy ezüstpohár Göncsi Panda ajándéka, egy nagyon szép gravírozott ezüstpohár és egy óntányér meghatározatlan időből. 1990-ben teljes belső javításra került sor.

1992-ben 879 lakosból 656 magyar, amiből 654 egyhitű református vallású. Téli fűtése nincs megoldva. A torony és a templom lemezzel van borítva. Az északnyugati homlokzat előtti torony 29 méter magas. Toronyórája nincs.

Templomtornyában két harang van, harangozása hagyományos. 1995-ben külső javításokra került sor. A 7x21 méteres templombelsőjéek fapadlózata van, padjaiban 318 ülőhely van, környéke gondozott. Sándor bácsi a harangozó, olyan rendben és óvó szeretettel tartja karban az eklézsia harangjait, hogy ezek új harang benyomását keltik a toronyba látogatónak.

2002-ben renoválták a templom külsejét, ekkor az egyházközség 617  református lelket számlál.  Jelenleg a Szilágysomlyói Egyházmegyéhez tartozik.

Hivatkozások

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Szőnyi Levente, esperes

457332 Lompirt nr. 245, jud. Salaj,

Tel/fax: 0260-656145; 0744-626722

Szilágylompért református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.