Szilágypaniti református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1780

A paniti reformárus hívek önálló egyházközséget 1621-ben alakítottak.

Története

A zilahi parciális zsinat méltónak látta kívánságukat, papot, tanítót küldött Panitba, kiknek egyenlő bért adtak.

A papnak mindjárt parókiát építettek és iskolát alapítottak. Az egyházhoz tartozott az egykori Vaja és Cigányi is. A pap vasárnaponként Panitban kétszer, Cigányiban, ahova a vajaiak is istentiszteletre jártak, egyszer prédikált.

A falu református temploma építésére vonatkozó forrásanyag nem áll rendelkezésünkre. Feltételezik, hogy a templom is 1780-ban épült, amikor a régi parókia, a Sebes család által adományozott területre, a hívek önkéntes adományaiból.

A templom épületére nem jellemző egyik sajátos építkezési stílus sem. Téglafalai egyszerűek, díszítőmotívum nélküliek. Az épület ablakszemei hatszög alakúak voltak ólomrámában rögzítve. A templomhajót zsindellyel fedelezték, majd 1923-ban bádoggal fedték be. A templom mellett harangláb állt, tűzvészben leégett, a nagy harang leesett és megrepedt. A mai torony építését 1860-ban határozták el a hívek.

1868-ban megkezdik a torony építését s majd 1872-ben szentelik fel. A toronyban két harang volt, amelyek közül a kisebbik ma is megvan, rajta a következő felírás látható: Sz... 1800... anno.

A nagyobbik harangot 1916-ban, az első világháború alatt, hadi célokra elrekvirálták az egyháztól és ágyút öntöttek belőle. 1961-ben egy 110 kg súlyú harangot öntetett az egyház a bukaresti Ráscanu öntőmesterrel, amelyért 5500 lejt fizettek. A harangon a következő felírás található: Az Isten dicsőségére a szilágypaniti református hívek adományából az 1961. esztendőben.

Az orgonát 1894-ben vásárolták a hadadi luteránus egyháztól 270 osztrák forintért. A templom belsejében, a szószék mellett helyezkedik el Sebes Antal feleségének, Orgoványi Juliannának emlékére emelt sírkő, amelyen a következő felírás van: Itt nyugszik Magyar Baxai Orgoványi Julianna, született 1796-ban. Meghalt 17-dik Marti 1817-ben. Bus férje Gub. Secretarius zilahi és diósadi Sebes Antal emlékül emelte 1828-ban.

Szilágypaniti református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.