Szilágyperecseni református templom

Templom
Szilágyperecseni református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1668

A perecseni "nagyobbik" hegy aljában 1585-ben még állt a római katolikus templom.

Története

E templom körüli helyen találták meg Bátori Szaniszló fiának Eleknek és az utóbbi fiának kőlap-szarkofágját/sírfedő/ ami jelenleg a templom portikusában van elhelyezve.

1631-ből származik aranyozott úrasztali pohara, ismeretlen adományozótól.  1651-ben partialis zsinatot tartanak itt.

A római katolikus templomot a település reformálása után 1658-ban átalakítják, ez egybeesik a tulajdonképpeni kőtemplom építés elkezdésével, amit a tatár-török betörések és dúlások miatt elhúzódott, mivel a templomot építeni akaró nép menekülni kényszerült.

A falu 1660-1690 között a tatár-török dúlások áldozata, a korhű  dokumentumok megemlékeznek arról, hogy a pusztításon felöl 450 főt felkoncoltak.

Templomukat a Báthory kastély anyagából kezdik el építeni, az itt átvonuló hadak zavarása miatt csak a falakat és a csonka tornyot tudták elkészíteni (1668).

1708-ban partialis synodust tartanak itt. 1715-ben csak 20 magyar lakos élt a településen. Legrégibb úrasztali terítője 1767-ból, kék fejtővel van kivarrva, Kertész Istvánné árva Kis Kata ajándéka.

A templom belső ajtaja 1769-ben �"váriné asszony áldozatos segítségével készült. A félbemaradt csonkatornyú templom építését 1774-ben fejezik be.

Csonka tornyára fatornyot helyeztek. Ekkor a templom fedele zsindelyes volt. A hívek első harangjukat 1775-ben öntötték. A torony vitorláját és gombját Teleki Zsuzsánna adományozta.

Templom szószéke 1782-ben készült vakolt kő és téglából. Kehely alaku szószékét életfa motívumok díszítik. A szószéki koronája egy idős a szószékkel, zöldre van festve. Ezüst kenyértartó tányérja 1784-ből, gróf Korda  Anna ajándéka, ebben az évben a falunak 1100 fős a lakossága.

Borosztó, füles, fedeles, csőrös ónkannája 1801-ből, Veres Józsefné adománya.1802-ben villámcsapás éri a templomot, ezután téglából új zömök tornyot építenek ami csak 1826-ban lett kész.

Első templomi orgonája 1806-ban készült, Kolonics István orgonakészítő mester munkája. Karzatjai 1809-ben Szilágyi Péter költségén épültek. Az 1834-es földrengéskor a torony gombja leesett, amit a következő évben a hívek visszatetteték.

1889-ben Aradra hurcolták a falu 1775-ben öntött harangját. Úrasztali edényei között van egy fedél nélküli, füles ónkanna, ismeretlen időből, melynek adományozóját sem ismerjük. 1883-ban orgonát vásárolnak, amit Kolonits István állitott be.

Az 1884-ben kezdődő nagyjavításkor az eredeti értékes mennyezeti fakazzetákat leverték. 1885-ben felújítják az orgonát, közben folyik a templom belső-külső javítása, ekkor bádogozzák a torony sisakját.

1890-ben 2181 lakosból 1197 magyar, ebből 1180 lélek református vallású. 1900-ban 2328 lakosból 1255 református volt. Az eklézsia 1904-ben egy 250 kg-os (75 cm) harangot önttetett, Aradon Hőnig Frigyes műhelyében, ez a harang amelyik átvészelte az idők viszontagságait, ma is a toronyban található, szép hangjával hívja istenfélő híveit a templomba.

1910-ben 2531 magyar (1447) és román (1050) lakja a falut. 1917-ben a templom harangja ismét áldozatul esik, elviszik hadicélokra. A lelkes gyülekezet 1936-ban újra harangot öntett, ugyanekkor a régi orgonát is kicserélik, egy 10 regiszteres orgonát készíttettek a hívek adományaiból, Wegenstein Lipót és fia temesvári cégével. 

Az alig 8 éves harangját újból elviszik, ugyanis hadicélokra rekvirálják a második világháborúba. 1943-ban a község lakossága eléri a 2988 lelket. Ebben az időben Bíbó Lajos lelkész és Balogh Dezső kántor nagyban hozzájárult a község kulturális életének fellendüléséhez.

Templomhajójának hátsó része lekerekített, gömböjű ajtóval és két világító ablakkal van ellátva. 1955-ben Bukarestben egy 370 kg-os harangot öntettnek 1962-ben az újkori deszkamennyezet kékre, a padokat barnára festik. Egyetlen portikusa a szószékel szemben helyezkedik el.

1965-ban  az alig 10 éves harang megrepedt, 1966-ban egy másik bukaresti cégnél újraöntetik. Van egy ezüst úrasztali kelyhe 1970-ből, ismeretlen adományozótól. Van még egy nagyon szép gravírozású ezüst úrasztali ke1yhe 1979-ből, Formán Károly kolozsvári ötvösmester munkája.

Templomhajójában három karzat helyezkedik el: legény, leány és gyermekkarzat/orgonakarzat/. Keleti és nyugati karzatát 1980-ban kötötték össze az új déli karzattal. A három karzaton 160 férőhely van.

Az 1992-es népszámlálás szerint 1905 református vallásu élt a faluban. Tornyában toronyóra nincs. Fűtése megoldott, ugyanis 1998-ban a templomhoz hozzáépített fűtőház látja el. A fafűtéses kazán mellett felszerelt ventilátor nyomja a meleg levegőt csőveken keresztűl a templomba.

Tágas templomtere 600 ülőhellyel szolgál a templomlátogató híveknek. A templom keleti oldalán hatszögfelével végzödik. Templomhajója 24 méter hosszú, 8,5 méter széles, magassága 6 méter. Zömök tornya nyolcoldalú gula 25 méter magas, két haranggal. A templom cseréppel fedett, a torony lemezzel borított. A portikus felöli templomfalon 4 ablak, a szószék felöli oldalon pedig 2 ablak van vágva.

2002-ben 1750 lelkes gyülekezete van a perecseni egyháznak.A K-ny-I tengelyű templom nyugati homlokzatánál áll a 26 méter magas torony. Tisztán tartott toronyháza, és ebben gondozott harangjai páldakép lehetne Szilágyban, a többi református egyházaknak.

Templomkertje kerítéssel körülvett, rendezett. Jelenleg a Szilágysomlyói Egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Nagy Bálint, lelkipásztor

457265 Pericei nr. 416, jud. S alaj,

tel.: 0260-672740; 0740-643460

Szilágyperecseni református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.