Szilágyszegi református templom

Templom
Szilágyszegi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF

A falu nevének első említése 1329-ből való. Első temploma eredetileg a templomtéren állt. 1631-ben már említés van első református papjáról.

Építése

Egyházának keletkezési éve 1649. 1751-1753 között újjá építik a régi templomot. A papok neveit már 1631-tól kezdődően ismerjük (Kémeri János).

Története

1683-ban Szilágyszeg és Désháza közös papot tartott. 1753-ban Dobai Sándor és Bíró Sára egy ezüst díszített kelyhet és egy ónkannát adományozott az egyházközségnek.

1760-ban öntették első harangjukat a hívek áldozatos adományaiból. A falu református birtokosai segítségével az 1770-es években nagyjavítást eszközölnek a templomon.

Van két óntányérja 1793-ból, egyiket Sz.Sz. névjellel, a másikat pedig ismeretlen adományozta az egyháznak. Van egy csőrös, fedeles, füles borosztó úrasztali ónkannája, ugyancsak ismeretlen adományozótól.

1809-ben megnagyobbítják és felújítják a romladozó kőtemplomot. A sok építés, javítás és tatarozás az évek folyamán olvashatatlaná tette a templom felíratait. 1847-ben 519 lakosból 267 református vallású. felirat: A Szilágyszentkirályi ev. ref. anyaszentegyház 1855. Újraöntetett 1986-ban. Ebben az időben Désházával társegyház.

A papilak a múlt században épült, iskolaként is szolgált. 1986-ban Nagy József idejében átalakították.

Toronyórája nincs. Az 1855-ben Nagybányán öntettett Szilágyszentkirályi kisharang ismeretlen körülmények között került Szilágyszegre. 1856-ban közös papjuk Désházára költözik.

1867-ben ismét szükségessé vált a templom javítása, amit a gyülekezet pénzén el is végeztek. Ebből az időből származnak az egyházi birtoklevelek. 1869-től önnálló egyházközség.

1881-ben Benkő Elek egy ezüstkelyhet ajándékozott az egyháznak. 1890-ben a harangok a templom melletti haranglábban voltak elhelyezve. Szájhagyomány szerint Szilágyszeg Egerháttal is volt társegyház. 1901-1902 között épült mai kicsi, zömök temploma kőtornyával együtt. 1915-ben az 1760-ban öntettet harangját leveszik és odaadják hadicélokra. A templomi szószékét Oláh János birtokos építette téglából, amelyett vakolás takar.

1926-ban 60 cm-es újharangot öntettek Kudzsiron, az első világháborúba elvitt nagyharang helyett. A nagy harangon ez áll: Isten dicsőségére a szilágyszegi egyház híveinek szíves közadakozásából öntetett az Úrnak 1926-ik esztendőjében.

A szószék feletti koronát 1927-ben készítették. 1938-ban 173 tagú az eklézsia. Ebben az időben a templomhajó mennyezete faburkolatos, kék mezőben csillagokkal. Kicsi két karzatos templomában a szószék felöli falon egy, és a szószékkel szemben levő falon még egy ablak található.

A templomhajó hátsó részén egy világító ablak szolgáltatja a világosságot. 1941-ben 188 református élt a faluban. 1948-ig a helybeli református egyház mentorai Benkő Elek és Benkő Lajos. A templomban beépített hagyományos orgona nincs. Híveinek éneklését harmoniumon kiséri a kántor.

Két harangja van, a kisebbik 75 kilogramos a nagyobbik 125 kilogramos. Harangozása hagyományos. Érdekességként említeném azt, hogy e helybeli templomban lelte halálát Vancza János református lelkész.

1980-ban készült lemeztető felújításának évét  a szélvitorla bizonyítja. 1980-ban a helybeli református anyaegyháznak 199 tagja volt. 1986-ban újraöntettik a Szilágyszentkirálytól kapott 44 cm-es kisharangot.

A templom mennyezete jelenleg is faburkolatú, a kék mezőt fehérre festették, közepén csillagokkal. 1997-ben 215 lelkes volt az anyaegyháza. Református templomának hajója 10 méter hosszú és 5 méter széles. Egybejáratos kicsiny templomában 92, karzatán 30 ülőhely van.

A templom téli fűtése megoldott. 2000-ben Szilágyszeg református anyaegyháza 220 lelkes. A templom délnyugati homlokzat előtti torony 13 méter magas. A torony és a templomtető lemezzel van borítva. Templomkertje rendezett. 2002-ben a helybeli református gyűlekezet 216 fős. Jelenleg egyházközsége a Zilahi Egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Sipos András, lelkész

457295 Salatig nr. 135, jud. Salaj,

tel.: 0260-650808

Szilágyszegi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.