Szilágyszentkirályi református templom

Templom
Szilágyszentkirályi református templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1871

Első temploma gót stílusú római katolikus templom, körülbelül a XVI. század elején épült. A falu lakosságának áttérése után átalakítják a tempomot.

Az egyházi élet kezdetére első adat: 1452. április 8., Bereck pap nevét említik. A domonkos-rendi kolostor helyén - amit állítólag Szent László király alapított - épült fel a 16. század elején az a templom, amely előbb a római katolikus, később pedig a református istentiszteletnek adott helyet.

Története

Ide aránylag elég későn ért el  a reformáció a többi szilágysági településsel szemben. 1646-ban készült harangját az eklézsia áldozatos adómányaiból önttették.

Legrégibb kegyszere 1681-ből való óntányér a következő felirattal: Az Isten dicsőségére adta nemzetes Szúnyog Mária 1681 a Debreni Ecclesiának. 

Ide került az 1683-ban készült, Megyesi Sára által adományozott ezüst pohár is. Újfalusi Erzsébet és Visky Pál 1750-ben egy ezüst poharat, 1751-ben pedig egy úrasztali terítőt ajándékoznak az egyháznak. Ugyancsak Debrenből származik az 1767-ben készült ezüst borosztó pohara is.

Az egyház anyakönyvét 1782-től vezetik. Második harangját 1814-ben Tasnádon Cserepi György műhelyében öntette a gyülekezet, a régi feliratból (Fundit me Georgius Cserepi in Tasnád 1814) csak az évszám és pár betűfoszlány maradt.

1847-ben 207 fős lakosból 200 lélek a helybeli református gyülekezet tagja. Eredetileg társegyház volt Vérvölggyel. 1855-ben önttetett kisharangja ismeretlen körülmények között Szilágyszegre kerül.

Legrégibb úrasztali terítője 1862-es évszámot viseli. 1868-ban 162 református élt a faluban. 1869-ben lebontják a régi templomot. 1871-ben a régi helyére építették meg az új templomot, Wolfart Mihály nagybányai mester tervei szerint. 1874-ben leányegyházzá alakult, fizetett külön papja nincs. Beszolgáló papja vérvölgyi.

Új temploma 16 méter hosszú és 8 méter széles. Szószéke, úrasztala és festett famennyezete egyszere készült el a templommal. A templom építésével járó költségeket a helybeli gyülekezet adományaiból és a Visky család anyagi támogatásával tudták fedezni.

A cinteremben a Rettegi Wiski család, a helybeli egyház mentora mohalepte sírkövei porladoznak. A millenniumi ünnepségek idején, 1896. május 10-én ültetett jelképes emlékfáknak (7 hársnak és 1 tölgynek) nyoma sem maradt a cinteremben. 1996-ban újraültetést végeztek.

1900-as évek elején még megvolt  a debreni egyháztól kapott, 1681-ben készített cintányér és az 1767-ben készült ezüst úrasztali pohár. Ebben az évben 275 lakosból 197 református.

1917-ben harci célokra elvitték az 1646-ban készült kisharangját, de szerencsére egy évre rá, épségben vissza érkezett Kolozsvárról.  A kis harangon a következő felirat áll: Sit Nomen Domini Benedivt Anno 1646.

1927-ig Szilágyszentkirály anyaegyház, később amikor már nem tud külön papot tartani, társul a nagymoni gyülekezettel és társegyházak lesznek. 1941-ben a harcoló, elesett vagy eltűnt ákat leszámítva a faluban csak 216 református élt.

Templomhajójának magassága 10 méter, templomtornyáé 24 méter magas. 1948-ban 318 fős magyar falu. Orgonája nincs, gyülekezeti énekét nem kiséri orgonaszó. Az egyház úrasztali terítői egy kivételével, mind újkeletűek.

Templomának tornyába óra nincs. Két harangja van, harangozása hagyományos. 1985-ig társegyház Nagymonnal, ezután ez a kötődés felbomlik.

Templomában található padok, karzat, szószék és ennek koronája barnára vannak festve. Egy karzatos templomhajóján 2-2 ablak. 1992-ben Szilágyszentkirály összlakossága 184 személy, ebből 180 magyar, a falu református gyülekezetének száma 102 lélek. Papjuk nincs. Az istentiszteleteket a beszolgáló lelkész tartja meg.

A tempom melletti imaházban van egy harmóniumuk, s mivel a templom téli fűtése nincs megoldva, hideg időben az imaházban tartják az istentiszteletet. Az egyház leltárában 8 darab klenódium található: 2 cintányér, 1 ónkanna, 1 keresztelő ónkancsó és egy 4 megkopott régi aranyozott ezüst borosztó pohár.

2000-ben 136 lelkes leányegyház, 140 ülőhelyes templommal. A templom mennyezete kékre festett fakazettás, minden kazetta közepén egy-egy csillaggal. Templomkertje zöldövezettes, rendezett. 2001-ben kinevezett lelkészt kap a szilágyszentkirályi egyházközség. Jelenleg az egyházközség a Zilahi Egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Szilágyi Zoltán, lelkipásztor

457124 Sâncraiu-Silvaniei nr. 42, jud. Salaj;

tel.: 0260 659105, 0728 784530,

mail: szkizo71@yahoo.com

Szilágyszentkirályi református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.