Varsolci református templom

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
17. század

Feltételezhető, hogy a középkorból származó gótikus stílusban épült templomhajójához később az eredetinél nagyobb szentélyt építettek.

Építése

Arra nézve semmiféle forrásanyag nem áll rendelkezésünkre, hogy a falu református temploma mikor épült. Az viszont tény, hogy 1605-ben Felsőbányái Lőrinc volt az egyházközség lelkésze, a templom 1774-ben leégett, míg a tornyot 1855-ben illesztették a hajóhoz.

Története

Legrégibb kegyszere egy ezüst kenyérosztó tányér 1639-ből, ismeretlen adományozótól való.

Valamikor a templom helyén a fehér papok (szerzetesek) kápolnája állott. 1646 előtt a falunak unitárius egyháza is volt.

1651-ben partialis synodust tartanak itt. Legrégibb harangja 1658-ból való, a következő felírással: In te Domine speravi, 1658. fudi curavit ecclesia reformata Varsolcziensis.

Az egyházközség 1676-tól kezdődően vezeti az anyakönyvet. 1708-ban a kuruc csapatok szüntelen zaklatásai miatt a lakosság pusztán hagyta a települést. 1715-ben színtiszta magyar település.

A református templom feltehetően 1723-ban épült. Egyik úrasztali kannája 1765-ben készült. 1773-ban került a szószék fölé a faragott korona. 1774-ben a templom leégett. 1779-ben elkészültek a templomhajó karzatai.

1787-ben egy úrasztali kannát, 1789-ben pedig egy kenyérosztó tányért kapott ajándékba az egyházközség. 1817-ben nyugat felöl kitoldják a templomot. A templom mindhárom karzatját 1827-ben újra lefestik.

A régi templom átalakítása után 1835-ben nyerte jelenlegi alakját. Egybeépített tornyában, amelyet 1855-ben építettek,ekkor két harang állt. Nagyharangját az 1848-as szabadságharckor felajánlják, de épségben visszakerült a toronyba.

Templomi orgonáját kb.a XVII.század utolsó éveiben készítette és szerelte fel Kolonics István orgonakészítő mester. 1912-ben renoválják a templomot. Varsolc református temploma 680 férőhelyes.

A templom 6 regiszteres orgonáját 1952-ben felújítják. Tornyában 3 harang van. A középső 250 kg-os harangját 1958-ban újraöntetik. A 600 kg-os nagyharangját 1962-ben újraöntették. Harangozása hagyományos.

1969-ben javítják, módosítják a templomot. Ekkor kapja végső formáját, amikor a főhajóhoz-észak felöl-oldalhajót toldanak. Ez utóbbi javításig a templom mennyezete fakazettás volt. Ezt lebontják a mennyezetet levakolják és egyszerű fehérre festik sikmennyezetét.

A falu református templomának 3 bejárata van: 2 ajtó a templomhajó két oldalán és egy ajtó a torony alatt. 1980-ban 1394 lelkes református gyülekezeti tagja van a varsolci egyházközségnek. Kraszna és Szilágyperecsen mellett Varsolc a Krasznai-dombság legnépesebb magyar falva. 

Leányegyháza: Krasznarécse. K-Ny-I tengelyű templomának a nyugati homlokzat előtt egy 25 méteres torony áll. A templom északi oldalhajója 5x8 m-es. Toronyórája van, de nem működik, szegény az eklézsia és nem tudja kiteremteni a javításhoz szükséges összeget. Téli hideg időben a templom fűtése nem megoldott.

2000-ben 1427 lelkes anyaegyház, temploma 700 férőhelyes, padjaiban 158 ülőhellyel. Jelenleg a Szilágysomlyói egyházmegyéhez tartozik.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Fazakas Sándor, lelkipásztor
457355 Vârsolt nr. 71, jud. Salaj,

tel.: 0260-672507, 0744-791856

Varsolci református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.