Vérvölgy református temploma

Templom
Település:
Jelenlegi egyház:
REF
Építés ideje:
1803

Legrégibb kegytárgyát az 1590-es évekből való aranyozott egyházi kelyhét elvitték a bukaresti Történelemi múzeumba kiállítani 1971-ben, azóta sem kapta vissza az egyház.

Mostani kőtemploma mennyezetéről olvasható felirat: Ez ház építtetett Ur Isten nevednek / Mely tetszése szerint ha lészen szivednek / Adj szabadon folyást ebben szent igédnek / Hogy e ház ajtaja lehessen egednek. / Könyörgés s hálaadás ez házban mely lészen / Meghallgatni menyből légy mindenkor készen. / A nép elfogadja s engedj meg egészen. / Építtetett pedig 1803 esztendőben szeptember első napjain a vérvölgyi ev. ref. sz. eccla. kölcségén T.T. Szokolyai Ádám úr prédikátorságában, Szatmári József oskolamesterségében.

 

Története

A XVIII. század első felében már önálló református egyház. 1687-ben Berkesi István egy fedeles cinkannát adományoz az egyháznak.

Egyik harangját 1774-ben öntetti az eklézsia, Désen Papp Gábor műhelyében, a másikat 1852-ben öntetté az egyház. Jelenleg egy van, felirata: Datid inamo 1762 di prezentin 9 bis 150 Kgr. A másikat elvitték az első világháború idején. Dokumentum maradt fenn egy 1798-as fatemplomnak az eladásáról, amit a nagymónújfalusiaknak adtak el a helybeliek.

1803-ban építenek új templomot a régi eladott fatemplom helyett, az eklézsia pénzén. Ez a templom klasszicista stílusban lett megépítve.  Második harangját 1852-ben öntette az egyház, az összegyült adományokból.

1895-ben  felújítják a templomot külső és belső renoválásokat végeznek el rajta. A szószék koronája csak 1908-ban készült el, fürészelt deszkából, érdekes népi motívumos festéssel rajta. Szószéke kehely alakú vakolt.

Két szemben álló karzatja van, az egyik a legénykar, a másik a gyerekkarzat ott ahol az orgona is áll. Szép nagy 10 regiszteres templomi orgonáját a nagyváradi Jónás János orgonakészítő mester készítette.

Szépművű szószéki koronája 1957-ben javításra szorult. Hozzáértő gyülekezeti tagok el is végezték a munkát. Templomának két bejárata van, az egyik portikuson keresztül, a másik pedig a torony alatt. 1978-ban felteszik a templom új szélvitorláját. A torony és a templom fedélzete horgonyzott lemezzel van borítva. Szószéke, padjai, karzatai és a famenyezett barnára van festve.

Jelenleg a templombajárók énekeit egy Eminent típusú villanyorgonával kiséri a kántor. Padlozata cementezett. 1997-ben felújítják a toronysisak lemezborítását, a templomon pedig külső-belső javításokat hajtanak végre. 2,5x 3 méteres portikusának ablaka nincs.

Mennyezete deszkából, közepén az úrasztala felett két kazzetán üzenet az utókor számára  a templom építéséről. A portikus felöli oldalon több támpillér erősíti a templomfalát. Az egyház egyetlen harangja 150 kilógramos, ezt a harangozó még hagyományosan szólaltatja meg.  A portikus felöli oldalon a támpillérek között három ablak, a templomhajó másik oldalán szintén három ablak adja a világosságot a templom belsejének.

2000-ben 502 lelkes gyülekezete van. Templomhajójának hossza 20 méter, szélessége 8 méter, hátsó része lekerekített és egy kerek vilagítóablakkal van ellátva. A templom délnyugati homlokzatánál épült torony 25 méter magas. Tornyában óra áll. Padjaiban 225 ülőhely van. Templomkertje fásított, bekerekített.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

További információ

Süle Gyula Zsolt, lelkipásztor

457126 Verveghiu nr. 90,jud. Salaj;

tel.: 0740-703175

Vérvölgy református temploma

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.