Zsibói református templom

Templom
Település:
Építés ideje:
13. század

Régi emlékműve a városnak a református templom, amely eredetileg a XIII. sz.-ban épült, de többször átépítették.

Építése

A templom jelenlegi alakját 1749-ben nyerte, Wesselényi Istvánnak és feleségének anyagi támogatásával. Erre emlékeztet a bejárat feletti dupla címeres felirat. Az eredeti, XIII. századi épületből csak egy gótikus szentélyablak látható még.
 

Története

A zsibói egyházközség keletkezésének éve 1582 ,1584-től Wesselényi Ferenc birtoka. 1600-ban a református egyházközség átveszi a XIII. században épült katolikus templomot.

A történelem folyamán kétszer égetik fel a templomot: 1658-ban a tatárok és 1705-ben a zsibói csata után visszamaradt rácok. Ugyanis itt zajlott le az a nagy csata, amely II. Rákóczi Ferenc kurucainak vereségével ért véget.

 Az egyház hajdani jótevője, báró Wesselényi István. Az 1749-es átépítés után nyeri el jelenlegi, barokk stílusú alakját. Ugyanekkor készült a négyzetes mezőkre beosztott egyszerű, festett kazettás mennyezet középrésze. A többi valószínű újabb keletű vagy felújított kazetták.

A régi mennyezeti kazettákból még látni lehet egy pár darabot a pad oldaldeszkájába beépítve az orgonával szemben lévő karzaton. 1749-es évszám látható a szószék koronájának belső felében. A templomhajó hossza 12,4 méter, szélessége 10,1 méter. 

1750-ben két kegyszere, van az egyháznak: egy kis ezüstkeresztelő kanna, és egy nagy ezüsttányér 1751-bõl  két kegytárgya maradt fenn, egy kisebb, aranyozott ezüsttányér és egy aranyozott ezüstkehely. Mind báró Wesselényi István és felesége Dániel Polixéna adománya.

1758-ban partialis széket tart itt Zoványi József. Templomtornyában már 1772-ben toronyóra működik. 1781-ben 500 lelkes a zsibói anyaegyház. 1782-ből származik az a 20 centiméteres aranyozott, úrasztali ezüst kehely, amelyet Wesselényi Miklósné, Cserei Heléna ajándékozott az egyháznak.

1800-ban vették meg az első orgonájukat. 1806-ban Lázár Áron rettegi harangöntővel újraöntetik a megrepedt 486 fontos harangot. 

 Az 1848-as szabadságharckor hadicélokra odaadták az egyik harangjukat. Kazinczy tábornok honvédjei itt tették le 1849-ben a fegyvert. Ugyancsak ebben az évben készült zsibói márványból a templom legértékesebb darabja, a kehelyalakú szószék és úrasztalának lapja is.

Kolerajárvány sújtja a zsibóiakat, ezért  1850-ben már csak 636 lelkes a gyülekezet. 1853-ban állították be a felújított második toronyórát. Tíz év kellett ahhoz, hogy a gyülekezeti létszám elérje az 1847-es szintet. 

Az eklézsia költségén egy 160 kg-os (70cm) harangot öntettek Szatmáron Pap Antal 806-ban a műhelyében. 1873-tól Szamosudvarhely Zsibó leányegyháza lesz.

1885-87-ben Kolonits István építette meg második orgonájukat, mely 9 regiszteres vala. 1886-ban készült el orgonája késő barokk stílusú, Kolonics István munkája.

Három harangja van a kis harang a legrégibb. Egyik harangját özv. Lőrincz B. Istvánné adományozta az egyháznak. Az 1805-ben használt harangot újra kellett önteni, mert megrepedt. 1917-ben, az elsõ világháború idejében az egyik harangot ( 484 fontos) és az orgona sípjait elvitték hadi célokra. 1919-ben elkészült a jelenleg is működő toronyóra.

1920-as évek elején készült a 367 kg-os harangjuk a bukaresti Spireanu cégnél (ezt is elvitte a II. Világháború). 1923-ban a hívek adakozásaiból pótolják a háborús veszteségeket.

1928-ban Kudzsiron Klein K. Oszkár műhelyében rendeli meg saját pénzén az egyház részére az 54cm harangot özv. Lőrincz B. Istvánné született Mészáros Ágnes. A második világháború idején hadi célokra ismét harangot adtak a helybeliek.

400 ülőhelyes templomának környéke bekerített,parkozott. 1944-ben az oroszok dúlásakor több kegytárgya eltünt, akkor tünt el az 1669-beli házi szõttes kendervászon terítő amelyett Pálfi Anna ajándékozott az egyközségnek.

1949-ig a tiszántúli egyházkerület szilágyszolnoki egyházmegyéjének tagja. 1947-ben 2750 lelkes az anyaegyház. Legújabb harangját egy 600 kg-osat (105 cm) 1980-ban Marosvásárhelyen Kiss Elek műhelyében öntették.

1992-ben e Szamosmenti városkának 11989 lakossa van, ebből 1801 magyar ekkor a zsibói református anyaegyház 1815 tagot számlált. 1998-tól a templom téli fűtése megoldott, gázfűtéses. Harangjainak megszólaltatása nem hagyományos, hanem gombnyomásra a parókiáról történik.

A Zsibói egyházközség a Zilahi egyházmegyéhez tartozik. 2004-ben a zsibói református egyházközség 1371 főre apadt.

Források

Papp Lajos: Szilágyság 65 református templomának képes krónikája

Zsibói református templom

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.