A Szilágyság régiói

Az egyes régiók részletes leírása itt található: A szilágyság térségei.

Akárcsak Erdély-szerte, a Szilágyságban is, a magyar és román néprajzi tájak kapcsolódnak egymásba. A szilágysági magyar lakosságú tájakat (Tövishát, Kraszna mente, Felső-Berettyó mente) kiterjedt román (Bükk, Meszesalja, Rézalja) és szlovák (Réz-hegység: Magyarpatak, Hármaspatak, Sólyomkő) vidékek és fa­lucsoportok veszik körül. Az egymás mellett élés, a sorsközösség tudatosulásá­ban a közös tájtudatnak van szerepe. Az itt élő magyarsághoz hasonlóan, a ro­mán nép is szilágyságinak vallja magát.

A népi tájszemlélet három kisebb tájat különít el ebben a nagytájban: a Tövishá­tat, a Kraszna mentét és a Felső-Berettyó mentét. Virág Magdolna nemrég megje­lent tanulmányában a három említett kistáj mellé negyedikként az Érmelléket is a Szilágysághoz sorolja.

Kommentek

Ehhez az íráshoz nem lehet kommentelni.