Etnogeografia

Szilágyságnak, mint tájnak (régió) északi határát a Mázsa-pa­tak völgye és a Bükk képezi. A Bükk-hegység lábánál fekvő falvak (Várca, Eger­begy, Örményes, Szivágy, Beregszó) már egy román etnikumú vidékhez (Bükkal­ja) tartoznak. Az itt élő románság sajátos népi kultúrájával (tánc, fafaragás) külö­nül el a tőle délre fekvő Tövisháttól.

Keleten a határ a Zsibónál irányt változtató, északra kanyarodó Szamos völ­gye. A Szamos és a Szilágy által közrezárt „szeg" már említett falvai inkább szi­lágysági települések, mint Kővár vidékiek. Kővár vidéke és a Lápos mente külön­álló etnogeográfiai táj.

Délen, Bihar felől a határt a szlovákok lakta Réz képezi, és választja el vidé­künket a Sebes-Körös völgyétől. De már az északi előtérben elhelyezkedő Rézalja román etnikumú vidék más népi hagyományokkal, akárcsak délkeleten a Meszes Zilah felőli oldalán elterülő Meszesalja.

Kommentek

Ehhez az íráshoz nem lehet kommentelni.