Sólyomkő mondája

Legenda

"A somlyói Magura egyik hegynyílásába, az ugynevezett Csorgó patak eredetéhez közel, fent a Szarvashegy nyugoti gerinczén, egy kiváló magas sziklát találunk. E sziklát Solyómkőnek nevezik, melyhez a szájhagyomány szerint a következő történetke fűződik.

IV. Béla uralkodása alatt, a tatárjárás idejében, Sz.-Somlyónak már volt egy kis vára. Ide vonta meg magát az ellenséges hadak elől a vidék kicsinye, nagyja, reá bízni életét és vagyonát a csekély várőrségre. Az őrség parancsnoka egy Sólyom nevezetű őrmester volt, ki mint kitűnő íjász is kimagaslott az őrség többi tagjai sorából. A tatárok e kis várat sem kímélték meg, s a ki őrséghez mérten roppant erővel támadták meg. azt. Sólyom és társai hősiesen védték a várat s az ellenséges hadakban nagy pusztítást vittek véghez, főleg Sólyom nyilvesszei sok tatár harczost küldtek a más világra. Jól is ismerték őt a tatárok s legfőbb vágyuk volt e íjászt kézre keríteni.

A hosszan tartó ostrom alatt nagyon leapadt a várőrség száma, midőn látták, hogy a várat megvédeni nem tudják, Sólyom és társai kirohantak a várból s keresztül törvén magukat az ellenség,  sorain a Csorgó patakon föl, a hegyek közé menekűltek. Midőn az üldözőket jó mélyen becsalták a hegyszorosba, Sólyom egy magas kőszikla mögé rejtőzött el, honnan jól irányított nyílvesszeivel egyenként szedte le az előtörő tatárokat, kik a patak szűk medrén követni tudták a menekülőket. így mentette meg Sólyom úgy maga, mint társai életét a tatárok üldözésétől. A sziklát, mely mögött Sólyom a támadó állást elfoglalta, a nép róla Sólyomkövének=Sólyomkőnek nevezte el s így nevezi ma is."

Források

Magyar Zoltán: A Szilágyság mondahagyománya, Balassi kiadó, Bp., 2007

Szilágysomlyó
Szilágysomlyó Szilágysomlyó a Magura hegység lejtőjén, domborulatainak aljában a Kraszna folyó partján elterülő város.

Sólyomkő mondája

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.