Szilágynagyfalu népi építészete

Népi mesterség

A népi építkezésben is egy anyagában és technikájában korszerűsödő stílusváltás áll be. A régi, fecskerakásos, paticsfalú, szalmával és zsindellyel fedett hajlékok helyett megjelenik a vályog- és téglafalú, cseréppel fedett, háromosztatú, tornácos lakóháztípus.

Megváltozik a lakás belső tagolódása is. A pitvart lepadlásolják, lassan átalakul konyhává. Egy ésszerűbb, komfortosabb építkezés vonalai kezdenek kibontakozni. A hagyományos építkezési mód felbomlása főleg az 1859. évi, a falu tekintélyes részét (Alszeg) elpusztító tűzvész után történik, amikor áttértek a tűznek jobban ellenálló építkezésre.

A falu településszerkezetében is módosulás áll be. Az eddigi girbe-görbe utcahálózat vonalai kiegyenesednek, a tágas udvarok az örökösödési rend következtében feldarabolódnak, keskeny szalagtelkekké alakulnak. Ehhez igazodott az építkezés is.

Szilágynagyfalu ma a Berettyóhoz igazodó, több utcás, szalagtelkes település. A falu belsőségében jól elkülöníthető településrészek és utcák vannak: Piactér, Alszeg, Kisfalu, Felszeg, Víz utca, Buda utca, Hóstát, Brazília. Kivéve a II. világháború után épült Brazília negyedet, valamennyi az ősi, a több évszázaddal ezelőtt már használt nevét viseli.

Szilágynagyfalu
Szilágynagyfalu Szilágynagyfalu öt évszázadon keresztül a Bánffy-család uradalmi központja, s környékének jelentős törzsbirtokosa. Afalutól dél-nyugatra fekszenek a kurgánok, szláv-avar temetkezési helyek.

Szilágynagyfalu népi építészete

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.