báró Wesselényi Miklós

1750.12.11 (Zsibó) - 1809.10.25 (Zsibó)

Életpályája

Báró Wesselényi Miklós (Zsibó, 1750. dec. 11. - 1809. okt. 25.) református vallású főúr. Petrőczy Kata Szidónia dédunokája, br. Daniel István unokája, Daniel Polyxena fia, Zsibón Cornides Dániel nevelte, míg a kolozsvári kollégiumba vitték s ott tanult 1769-ig.

Ekkor katonai pályára lépett, de 1778-ban odahagyta azt és hazaköltözött Zsibóra. Mivel annak dacára, hogy a katolikus Cserey Ilonával 1777-ben kötött házassága alkalmával reversalist adott, gyermekeit, közöttük egy lányt is, egymás után református pappal kereszteltette meg, súlyos és tartós zaklatásnak volt kitéve.

Felesége ezért 1782-ben áttért reformátusnak, mire a nagyszebeni zárdába rendelték hatheti vallásos oktatásra, gyermekeit pedig anyai nagyapjuk kezébe akarták adatni s tényleg el is szakították volna őket szüleiktől, ha a halál még az uralkodói rendelet kiadásának hónapjában ki nem ragad a négy közül kettőt.

Ha azonban a rendeletnek végrehajtatlan maradt is ez a része, a zárdai hat hét lelki kínzásait el nem kerülhette Cserey Ilona, amik annál keservesebbekké váltak azáltal, hogy otthon éppen azalatt meghalt harmadik fia is. Ám 1783 februárjában végre is kifogástalanul érvényessé lett áttérése. Férje, ki azután fogságot szenvedett egy erőszakos ténykedéséért, s a Helytartótanács is perbe fogta egyszer, 1791-től állandóan vezérszerepet vitt az erdélyi országgyűléseken s ellenzéki magatartása ellenére 1804-ben főispáni helytartójává neveztetett ki Középszolnok vármegyének.


 


 

Művei

A szilágyi egyházmegyében gondnoki tisztet viselt s e minőségében szembeszállott a tiszántúli egyházkerületi közgyűléssel. Áldozatkészségével az erdélyi színészetnek megalapítója és felvirágoztatója lett. A neve alatt talán csak egyetlen példányban nyomtatott "Elein való megtérésnek gyümölcse..." (1759) valószínűleg említett nevelőjének vagy más valakinek a tollából eredt. Ellenben saját hivatása volt megvédelmezni a "Theses philosophicae et theologicae..." (1769) c. alatt erre a célra a kolozsvári kollégiumból távoztakor közzétett tételeket.

Források

Zóványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon" 3. kiadása (1977).

Zsibó
Zsibó

báró Wesselényi Miklós

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.