Ilosvai Selymes Péter

Ilosvai Selymes Péter

Életpályája

A Magyar Tudományos Akadémia által Budapesten 1883-ban kiadott XVI. századi magyar költők művei című kötet versszerzőként említi Ilosvai Selymes Pétert.

Kusaly leghíresebb tanítója volt.

Életéről csak annyit tudunk, amennyit verseiben maga megörökített: „Ezer ötszáz és az hatvannégy esztendőben, / Hideglelő kis Asszonynak havában, / Ilosvai Péter derék barátjában, / Evvel vigasztalván szívét szomorúságában".

Születésének évét nem ismerjük. 1548-ban említik először mint oskolamestert Nagyidán: Pétert Ilosva szülöttjét, a Perényiek birtokán.

Szilády Áron adta ki a 19. században Ilosvai műveit a Régi Magyar Költők Tára IV. kötetében. Nevét Ilosvai Péter alakban a História Alexandri Magni, 1548-ban írt művének végén találjuk.

A Toldi versfejeiben Petrus Ilosvanus, egyéb versfejekben Sericeus Ilosvanusként fordul elő. Ez magyarra lefordítva Ilosvai Selymes. Életművének kutatója, Szilády Áron véleménye szerint Ilosvai Selymes Péter vándorlantos életmódot folytatott.

Művei

Műveit más-más helyen írta. Szatmáron: História Alexandri Magni (1548); Az Nagy Szent Pál apostolnak életéről és haláláról való szép história a Szentírásból (1564); Kusalkőn (Kusaly): Ptolemeus királynak históriája (1570); Szántón: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história; Sokféle neveknek magyarázatja (1568).

Toldi Miklós históriája

Hivatkozások

Kusaly
Kusaly Valamikor a középkorban, vár állott a mai Újtemető fölött (Pogányvár), volt itt ferences-rendi zárda, kolostor és iskola is. A település és az egyháza nagyon régi.

Ilosvai Selymes Péter

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.