Salamon József

Életpályája

1790-ben született Zilahon, az alsóbb osztályokat itt végezte, majd 1806-ban nagyenyedi iskolába ment át. 1814-ben Körösi Csoma Sándorral a göttingai egyetemen járt. 1815-ben választották tanárrá Zilahon. Az ő érdeme, hogy az új iskola is megépülhetett.

1920-ban hozzálátott a tanári lak építéséhez is. Ülnöke és aljegyzője volt a szilágyi református egyházmegyének. Közép-Szolnoknak előbb táblabírája, azután a partialis vagy alsószék ülnöke. Közben Kolozsváron tanár. Helyette Hiri Ferencet nevezték ki.

Szerkesztette az Erdélyi Prédikátori Tárt. 1856-ban iskolai tanácsossá s az erdélyi református és unitárius iskolák felügyelőjévé nevezték ki. 1866-ban tért vissza Zilahra, és mint az iskola gondnoka tevékenykedett.

Elismerések

Tudományos munkássága méltánylásául a göttingai egyetem 1837. teologiai doktori címmel tüntette ki. . Irodalmi téren nagy érdemeket szerzett az Erdélyi Prédikátori Tár (9. füz., 1833-39) megindításával és szerkesztésével.

Az ő vezetése alatt fejezték be 1839-ban az iskola új épületét. Jó szervező és lokálpatrióta, a Kollégium könyvtárának is alapítója. 1815-ben felhívást intézett a vármegyei értelmiséghez egy erôs és gazdagon felszerelt iskolai könyvtár létesítésítésére. A könyvtárnak 1948-ban 30.000 kötete volt.

Önálló művei:

De statu ecclesiae evangelico-reformatae in Transilvania, commentatio theologico-historica (Kolozsvár 1840);

Successio és képviselet az erdélyi ev. ref. szuper-intendenciában (névtelenül, Pest 1861).

Fő munkása volt az erdélyi énekeskönyv 1833. kezdődő megújításának. Számos munkája maradt kéziratban, melyek közül önéletrajzát Török István zilahi tanár tette közzé az Erdélyi Protestáns Közlöny 1877. évi folyamán.

Zilah
Zilah A Meszes lábánál elterülő Zilah már a honfoglalás idején lakott település volt. 1241-ben a tatárok feldúlták, felégették hogy a legenda szerint csak egy tyúkól maradt meg a városból.

Salamon József

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.