Szikszai Lajos

Életpályája

1825-ben született Szilágysámsonon. Életét Zilah városa és a Szilágyság felemelésére szánta. Kifogyhatatlan volt a jövőtervezésben, de nem volt tehetetlen álmodozó, hanem az alkotóember megtestesítője.

A református kollégium bocsátotta útjára, Kolozsvárt, jogot tanult, Nagyszebenben német nyelvtudását pallérozta.

A magyar szabadságharcban közlegényként kezdte, bátorsága és mély hazafisága a kapitányi rangig röpítette. Világos után büntetésből besorozzák az 54. császári morva sereghez, mint közlegényt.

1862-ben ügyvéd lesz és szülőfalujából feleségével együtt Zilahra költözik. Ezután bontakozik ki egy csodálatos életmű, Zilah megújul. Országgyűlési képviselő 1885-1881 között.

Elismerések

Megalakul Szilágy vármegye, központja Zilah városa lesz. Mindenütt ott van, ahol nemes célért folyik a munka a közművelődés, jótékonysági terület, egyházi és iskolai elfoglaltság területén. Gyűjti a múlt emlékeit, gazdag adományai a régészet tárgyköréből a Zilahi Múzeum alapját jelentették. A vármegye alispánja volt élete utolsó esztendeiben.

Munkássága érdeme, hogy megvalósult a Wesselényi szobor felállítása, megyei korház beindítása, a Zilaht Nagykárollyal és Déssel összekötő vasútvonal kiépítése, a református kollégium könyvtárának gazdagítása 602 kötettel Nagyvonalú tervei közül a Fadrusz János alkotta Wesselényi szobor csak halála után valósult meg.

Szilágysámson
Szilágysámson Jellegzetes szilágysági, illetve tövisháti település az Árpád-korból.

Szikszai Lajos

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.