Szilágyi Feri bácsi, a Nótafa

Szilágyi Feri bácsi, a Nótafa

Életpályája

Az 1925-ben született Szilágyi Ferenc hagyományőrző tevékenysége már csak életkorából adódóan is tekintélyes múltra nyúlik vissza. Szilágyi Ferenc, mint nótafa maga is a hajdan virágzó szilágysámsoni éneklő kultúrából nőtt ki, amit a tájegység szerte méltán híres férfikórus, majd népdalkör fémjelzett, és aminek maga a kitüntetett is hosszú évek során volt tagja.

Szilágyi Ferenc lényegében egész életét szülőfalujában élte le, tehát élete során folyamatosan szembesülhetett a község népzenei, népköltészeti anyagával.

Művei

Szilágyi Ferenc, mint népi énekes 1994-ben vett részt először a Szilágysági gyerek vagyok című megyei népdaléneklő versenyen, ahol első helyezést ért el, attól kezdve bő évtizeden át állandó résztvevője volt az ilyen jellegű erdélyi és magyarországi rendezvényeknek (melyek eredményeiről a sámsoni szőlőhegyen, pincéje falán sorakozó oklevelek tanúskodnak).

1963-ban egyik legfőbb segítője és adatközlője volt Almási Istvánnak, aki a Szilágysági magyar népzene című, immáron klasszikus műnek számító kötetéhez gyűjtött adatokat a Tövisháton is.

1969-ben Martin György volt a Szilágyi-porta vendége, aki elsősorban a helyi táncanyagot vizsgálta; de Szilágyi Ferenc adatokkal gazdagította Gazda József Így tudom, így mondom, továbbá Mindennek mestere című könyveit is. Folklórgyűjtők, néprajzkutatók az utóbbi másfél évtizedben is gyakori vendégei voltak Szilágyi Ferenc portájának.

Az említetteken kívül Budai Ilona és a litván Modesta Liugaite főként népdalokat, a japán Onagaki Norió táncokat gyűjtött Szilágyi Ferenctől. Czégényi Dóra és Turai Tünde a népi hiedelmekre, illetve a társadalomnéprajzra vonatkozó adatokat jegyzett fel tőle; Major Miklós pedig a helyi szőlő- és borkultúrával, kolozsvári néprajz szakos hallgatók sora pedig a helyi népszokásokkal kapcsolatban kereste fel. A számos, a néhai szilágysámsoni népszokásokat, valamint világháborús fogságának emlékeit felidéző írás Szilágyi Ferenc tollából is napvilágot látott az utóbbi években a Szilágyság, valamint a Hepehupa című lapokban.

Mint népi énekesről készült róla portréfilm 2006-ban, Karácsony Molnár Erika rendezésében.

Kriza János Néprajzi Társaság gondozásában Kolozsváron 2005-ben napvilágot látott, Dalol Szilágyi Ferenc. Szilágysámsoni népdalok és népi énekek című kötet, amely két és félszáz, a kitüntetett által mikrofonba énekelt szilágysámsoni népdalt, népballadát és más műfajú zenei darabokat tartalmaz.

Tőle származó mondák szerepeltek már a 2000-ben publikált Rákóczi a néphagyományban, majd a Magyar Népköltészet Tára VII. köteteként 2007-ben megjelent A Szilágyság mondahagyománya című monográfiákban is, legnagyobb szabású és folklórtörténeti szempontból is nagy jelentőségű adatközlői teljesítménye azonban az a közelmúltban a Mentor Kiadó által megjelentetett kötet (Szilágysági Dekameron. Szilágysági tréfás népi elbeszélések), amely e falu adomázási alkalmait és tréfás népi elbeszélés-repertoárját mutatja be a teljesség igényével, és amely népköltészeti monográfia közel négyszáz folklóralkotásából mintegy 270 tréfás mesét, adomát, anekdotát és igaz történetet Szilágyi Ferenc maga, egy személyben mondott el �" mely így számbelileg a magyar folklórtörténet 6-7. legjelentősebb történetmondói teljesítménye.

Szilágyi Ferenc hagyományőrzőként azonban a jelzett folklóralkotásokon túl is figyelmet érdemel, ugyanis nyugdíjas éveire a népi fafaragásnak is mesterévé vált. Jelenleg már csak ő készít falujában faragott fejfákat (gombfákat), valamint különféle faragott pincehasználati tárgyakat, szőlősajtót, kenderfeldolgozáshoz kellékeket, valamint szintén a tradicionális sámsoni motívumkincs alapján asztalokat, és fonott-faragott székeket.

 

 

Elismerések

A magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2002-ban Életfa-díjjal ismerte el.

Hivatkozások

Források

Szilágysámson
Szilágysámson Jellegzetes szilágysági, illetve tövisháti település az Árpád-korból.

Szilágyi Feri bácsi, a Nótafa

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.