Szamoscikó (Ţicău)

Szamoscikó (Ţicău)

Szamoscikó, a nevét viselő Cikói szoros északi bejáratánál, a Szamos bal partján elterülő kisközség.

 Közigazgatásilag a Máramaros megyei Sülelmedhez tartozik.
 

Etimológiája

Neve személynévből eredeztethető (Chyco, Cziko, Czyko). Névváltozatai: 1543 Czykafalva, 1549 Chykofalva, 1570 Chikófalva.

Története

Szamoscikó a 16. században Kővár tartozéka, a környékhez hasonlóan Drágffy birtok.
A Kolozsmonostori Konvent 1555. október 10-i jegyzőkönyve szerint: Ilosway Bernát, kusalyi néhai Jakcs Mihály fiai, Boldizsár, Mihály és András nevében tiltja I. Ferdinánd királyt attól, hogy a bélteki Drágffy Györgyről rájuk szállott Cykofalwa birtokot eladományozza Báthory Györgynek és feleségének, somlyai Báthory Annának, valamint Nádasdy Tamás nádornak és királyi helytartónak.

1543-ban 5 kapu után adóztak Cikón az erdődi plébános jobbágyai. Felmentenek 1 bírót, 3 szabadost, 4 szegényt, 2 új házat. 1549-ben a Kővárhoz tartozó Cikón 12 kapu után adóznak. Felmentve: 1 bíró, 8 szegény és 5 új ház. 1583-ban a kis falu Gyulafi Istvánhoz kerül. 1570-ben 3 kapu után adóznak a császár jobbágyai.

Cikót sem kerülik el a gyújtogatások, fosztogatások. Sorsa sokban hasonlít a szomszédos falvakéhoz, elsősorban Sülelmedéhez. A 17. században, 1601-ben és a század végén, 1682-ben felégetik. Először Basta zsoldosai, majd német darabontok.

1617-ben Kun István birtokolja, majd a Wesselényiek birtokába kerül. 1810-ben földesura gr. Tholdi Zsigmond, halála után pereskedés kezdődik fiai között. A per után a birtokot Péchy Zsigmond vásárolja meg, aki gyönyörű parkkal övezett szép kastélyt épít a falu északi részén. Ma romokban hever, részben lebontották, a parkot szántóterületté alakította a termelőszövetkezet.

A faluban 1810-ben 55 gazdát írtak össze. A lakosság növekedését a statisztikák a következőképpen jegyzik a 19. század második felében: 1869-ben 466, 1880-ban 330, 1890-ben 434 lakosa van (146 magyar, 229 román, 59 egyéb - a falu közvetlen közelében cigánynegyed található).

Házainak száma 73. Az 1900-as népszámlálás Cikón 466 lakost ír össze és 93 házat. A 466 lakosból 10 római katolikus, 300 görög katolikus, 137 református és 19 izraelita, 160 magyar, 1 német, 220 román, 85 egyéb.
A népesség túlnyomó része, 122 kereső és 194 eltartott a mezőgazdaságból él 1900-ban. Iparból 21 kereső és 75 eltartott, a közlekedésből 3 kereső és 10 eltartott, a kereskedelemből 2 kereső és 3 eltartott. Cikónak 1900-ban már van vasúti megállója. Az összeírás számon tart 1 kovácsot, 2 gépszerelőt (valószínű az uradalmi birtokon).

A falu túlélte a tatárok, törökök, osztrákok fosztogatásait, gyújtogatásait. A füstölgő romokat eloltották, a falut újraépítgették, de lakosságának összetétele is megváltozott, amint ez a fentiekből is kitűnik. Erre utal a templom karzatának első részén található kétsoros vers is: „Ez a helység régentén magyarokból állott, / Kiknek száma mára tíz gazdára szállott".
1920-ban a falunak 443 lakója volt. Területe 1026 kat. hold és 86 háza van.

Nemzetiségi összetétel: 291 román, 136 magyar, 13 zsidó, 3 egyéb. 1930-ban a 439 lakosból 244 román, 129 magyar, 7 zsidó, 69 cigány nemzetiségű, házainak száma 103. A falunak az 1992-es népszámlálás adatai szerint 609 lakosa van, amelynek fele cigány nemzetiségű és többségük a falu szoros felőli negyedében él.

A cikói oktatás kezdeteiről nincsenek adataink. Az egyházi feljegyzések tanúsága szerint 1890-ben Péchy Mihályné új felekezeti iskolát építtet, azt fenntartja, tanítóját fizeti. 1896-ban szervezett állami iskolája van elemi szinten, amit a két világháború között bezárnak. Rövid ideig a háború után újraszervezik a magyar oktatást egész 1968-ig.

Források

Vicsai János: Szamoscikó, 477-479. old., In.: Szilágysági magyarok, Kriterion, 1999.

Épített örökség

Szamoscikói református templom
A cikói egyházközség története összefonódik a falu és a szomszédos Sülelmed egyházközségének történetével.
Szamoscikó ortdodox templom
Szamoscikó ortdodox templom Szamoscikó ortodox temploma 1908-ban épült a hívek adományából.
Szamoscikói Péchy-kastély
Szamoscikói Péchy-kastély A romok hírdetik, hogy valamikor, régen volt egy Pécsy kastély Szamoscikón.

Természeti értékek

Cikói szoros
Cikói szoros Szamoscikó közelében található az a kb. 2 km-en át tartó szoros, mely beszűkiti a Szamos folyásat.

Népi kultúra

Szamoscikó (Ţicău)

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.