Szilágyfőkeresztúr (Cristur-Crişeni)

Szilágyfőkeresztúr a Szilágyság belsejében, mondhatni közepén terül el, a megyeközponttól.

Zilahtól 12 km-re északnyugatra a Szilágycseh-Nagybánya felé vezető út két oldalán található.

A falu neve már a 15. századtól kezdve ismert. Sor- és időrendben: Kerezthwr, Kereztur 1448, Keresztúr 1493, Kewrewzthur 1534, Keresthwr 1543, Kerezthur, Kereztwr 1549, Kereszthur 1628, Szilagifeőkereszthur 1639, Szilágyfeo-Keresztur 1640, Szilágy Fő Keresztúr 1805.
 

Etimológiája

Szilágyfőkeresztúr nevének megfejtése külön nyelvészeti csemegének tekinthető. Jelentősége abban rejlik, hogy a magyar nyelvben ismert legrégebbi szavak, kifejezések megtalálhatók nevében.

Kivétel nélkül mind az öt szava, melyből neve áll, a magyar nyelv kezdeteire utal. Az első önálló szó a szil, fafajta, ezen a vidéken akkoriban egyáltalán nem volt ritka, mint manapság.

Az ágy a régi magyar nyelvben a völgy, a meder kifejezésére szolgált. E kettő egybefonódása alkotja a tájegységet, Szilágyot, s a falu nevének az első felét.

A fő a falu nevéből a kútfőre, a forrásra utal. Arra a forrásra, amelyik a helységben található, a település déli részén, a Cseresznye-kútnál. Ebből a forrásból ered a Szilágy-patak.

A név eredetéhez hozzátartozik az is, hogy valószínű, a Szilágy előtag épp e forrás miatt került a falu nevébe. A kereszt és az úr szavak alkotják a név további részét. A Keresztúr nevű helységek nevének eredetére nézve Petri Mór Réthy Lászlóra hivatkozva a következőket írja: „bennök nem a német kereszturakat, keresztes vitézeket, de a keresztet, mint jelvényt kell látni, amit a középkori magyar nyelvszokás, úgy mint más szenteket, megurazott: Szent Péter úr, Szent Antal úr, tehát Szent Kereszt úr - Dominus Sancta Cruz. Egyéb szentekre vonatkozó helynevek rendesen a templom patrónusáról nyerték nevöket".

Története

1475-ben a Közép-Szolnok vármegyében végzett összeírások két Keresztwr falut említenek, az egyik István jószága, hét forint adóval Baksa és Zilah között, ez felel meg Szilágyfőkeresztúrak.

A Szilágy-patak menti falvak nagy része - közöttük Szilágyfőkeresztúr is - kisnemesi falu volt, gazdaságuk fejlődésére kedvezően hatott a patak mentén vezető országút.

A Szilágyság, pontosabban a Tövishát adta lehetőségek nagymértékben meghatározták és határozzák ma is a falu mezőgazdasági tevékenységeit. A hepehupás domborzat leginkább a szőlőnek és a gyümölcstermesztésnek felel meg. Ezen felül legelői az állattenyésztéshez nyújtanak megfelelő alapot. A domborzati nehézségek ellenére a falu népe igyekezett és igyekszik minden talpalatnyi földet kihasználni.

A Ceausescu diktatúra ideje alatt Szilágyfőkeresztúr a ’80-as években felkerült a falurombolási terv egyik állomásaként, amely szerette volna teljesen megszüntetni a falut, lakosságát pedig a közeli városba, Zilahra telepíteni. Ceausescu tervét csak elkezdeni tudta, véghezvitelében megakadályozta a 89-es változás.

A falu határa azonban megváltozott, buldózerekkel kinyomták a Görcsönnel határos mintegy 30 ha-nyi szőlőhegyet, kipusztítva a gyümölcsfákat, amelyek a szilágysági embernek a legtöbb hasznot vitték a házhoz.

A domborzati, mezőgazdasági viszonyok hozzájárultak ahhoz, hogy Szilágyfőkeresztúr a környék egyik mesterközpontja lehetett. Nincs az a család, ahol ne lett volna egy mester vagy legalábbis egy inas, akik főleg a környező településekben, de leginkább Zilahon kamatoztatták képességeiket. Ismert az a tény is, hogy sokan segédkeztek Nagybánya mai képének kialakításában is.

Hivatkozások

Források

Tolnai Miklós: Szilágyfőkeresztúr, 496-499. old., in.: Szilágysági magyarok, Kriterion, 1999.

Épített örökség

Szilágyfőkeresztúr református temploma
A gyülekezete és temploma eredetileg római katolikus volt. Körülbelül 1200-1300-as években épült a ma is meglévő műemlék temploma.

Szilágyfőkeresztúr (Cristur-Crişeni)

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.