Felső-Berettyó mente

Területén a folyó Márkaszékig tartó szakaszát értjük. Tulajdonképpen teraszokkal övezett völgyi medence ez, melyet jobbára csak ke­leten és északon kísér egy 300-350 m átlagos magasságú dombsor.

A honfoglaló magyarság korán megszállta e vidéket.  Nevét e tájegység a vidéket átszelő, a vadregényes Réz-hegységből eredő Berettyóról kapta, mely egyben egyik legrégibb folyóneve Szilágyságnak - 1213: BERECYOU. Jelentése berek "ártéri erdő", jó folyó.

A helynevek tanúsága szerint hajdan az egész vidéket a Réz-hegységről lenyúló tölgyerdők borították, melyekben bölények tanyáztak. A középkor elején a vidéket a hercegi bölényvadászok lakták, központuk pedig Ipp volt. A vidéket ezért Bölénymezőnek nevezték, mely Ipptól Borzá közötti sík , ártéri területet foglalta magába.

Nyelvi és kulurális szempontból a Berettyó-felvidék két eltérő, kisebb tájegységre oszlik: a tulajdonképpeni Felső-Berettyómentére és a Rézaljára. Az első tájegységhez tarozik: Alsóvalkó, Szilágybagos, Szilágyborzás, Szilágynagyfalu, Bürgezd, Szilágyzovány, Zoványfürdő, Ipp, Kémer és Lecsmér.

A Rézaljai települések a Réz-hegységre támaszkodó halomvidékre, valamint szubmontán medencékben települtek.

E kistáj déli részén, a Réznek egy kiugró hegyfokán (422 m) Alsóvalkó közelé­ben, közvetlenül a tatárjárás után épült meg Kraszna vármegye kővára, Valkó vá­ra. E területen alakult ki a Bánffy család törzsbirtoka, Szilágynagyfalu szomszéd­ságában pedig ők alapították a pálosok szilágysági kolostorát. A táj középpontjá­ban, utak csomópontjában fekszik a vidék legnagyobb települése, a 3400 lakosú Szilágynagyfalu, hajdan mezőváros, országos hírű állat- és kirakó vásáraival. Je­lentősebb települései közé tartozik még az erősen megcsappanat népességű Kémer, a Nagy-patak völgyfőjében települt magyar lakosságú nagyközség.

E tájegység népi viselete, építkezése magán viseli a közeli Alföld kultúrájának jegyeit is. Nagyfokú nyitottsága révén hagyományos paraszti kultúrája már a szá­zad elején sokat veszített eredetiségéből. Az összetartó erő itt is a nyelv - a jelleg­zetes és a mai napig fennmaradt í-ző nyelvjárás -, a még meglevő közös hagyo­mány, a történeti tudat és a jórészt egyazon vallás.

A régióhoz tartozó települések

Alsóvalkó
Alsóvalkó Szilágysomlyótól 14 km-re délnyugatra fekvő községközpont. Felsővalkó, Füzespaptelek, Rátonbükk, Újvágás és Valkóváralja tartozik hozzá. Az 1968-ban létesült község lakossága 3548 fő. Területe 1443 ha.
Bürgezd
Bürgezd híres volt cseresznyéjéről, amivel korábban a bánffyhunyadi piacra is eljutottak vele. Helyi hagyományai vannak a népi bortárolásnak. Erről tanúskodnak a Doma-hegy homokfalába eredeti módon bevésett lyukpincék.
Ipp
Ipp A község nevét egy súlyos II. világháborús esemény tette hírhedté, ugyanis itt volt az Ipp-i mészárlás.
Kémer
Kémer Kémer egyedüli olyan községe a Szilágyságnak, amely csupán egy településből áll.
Lecsmér
A megyeközponttól, Zilahtól 50 km-re, a legközelebbi szilágysági várostól pedig 25 km-re fekszik.
Szilágybagos
Szilágybagos Nagyobbik része a Berettyó, valamint a Jázi- és a Gyümölcsénesi-patak összefolyásánál elterülő lapályon települt, míg kisebbik része felnyúlik a folyót jobbról kísérő dombságra (Mái-hegy, Vén-hegy, Rózsa-hegy) is.
Szilágyborzás
Szilágyborzás Szilágysomlyótól DNY-ra, a Gyümölcsénesi- és a Halmosdi-pa-tak által közrefogott termékeny ártéren fekvő település.
Szilágynagyfalu
Szilágynagyfalu Szilágynagyfalu öt évszázadon keresztül a Bánffy-család uradalmi központja, s környékének jelentős törzsbirtokosa. Afalutól dél-nyugatra fekszenek a kurgánok, szláv-avar temetkezési helyek.
Szilágyzovány
Szilágyzovány Szilágyzovány népe már a 19. század közepe táján elindult a polgárosodás útján. Viszonylagos jóléte nemcsak viseletében, hanem szokásaiban, a földművelés módjában, az építkezésben is megnyilvánul.
Zoványfürdő
Zoványfürdő Zoványtól ÉNy-ra, mintegy félórányi járásra, a Gyöngyöskereki patakot kísérő agyagos dombok alkotta Hegymege határrészben találhatók azok a gyógyító erejű források, amelyek a vidék fürdőéletének alapját a múltban megvetették.

Felső-Berettyó mente

Az adatok feltöltése folyamatban...

Szöveg kiegészítése

Ha a kiegészítené a szöveget, vagy hibát, hiányosságot talált benne, kérjük írja az alábbi mezőbe a módosításait, melyeket ellenőrzés után megjelentetjük az oldalon.

Kép hozzáadása

Ha képet szeretne feltölteni, kérjük válassza ki a feltöltendő fájlt.